V Nitre oslávili výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Emeráma

TK KBS, tu, ml; pz | 25. 11. 2021 13:25Nitra 25. novembra (TK KBS) V Nitrianskej diecéze slávia v novembri výročie posviacky Katedrálneho chrámu svätého Emeráma, ktorý stojí na hradnom návrší, kde pravdepodobne stál v minulosti prvý kresťanský chrám v stredovýchodnej Európe. Katedrálu sv. Emeráma konsekroval okolo roku 830 salzburský arcibiskup Adalrám. V deň výročia (20. novembra) pri tejto príležitosti preto za účasti bohoslovcov Kňazského seminára sv. Gorazda a verejnosti  celebroval Mons. Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup v katedrálnom chráme slávnostnú svätú omšu.Katedrála v Nitre – „matka a hlava“ všetkých chrámov v diecéze – v priereze dejín vyjadruje aj udalosti, ktoré sa objavili na scéne našich dejín v priebehu vyše tisícročného jestvovania biskupstva. Mnohé vojnové udalosti zanechali na katedrále svoje stopy. Napríklad tatárska expanzia v r. 1241, vojsko Přemysla Otakara II. v r. 1271 či vojsko na čele s Gabrielom Betlenom v r. 1620.Novšie dejiny priniesli vážne poškodenie katedrály počas bombardovania mesta Nitry 30. marca 1945, kedy bola zničená nielen veža, ale požiar sa rozšíril aj na dolnú časť chrámového komplexu.V povojnových rokoch a v rokoch sedemdesiatych, osemdesiatych a deväťdesiatych 20. storočia katedrále bola z hľadiska opráv venovaná značná pozornosť (V. Judák: Katedrálny chrám duchovného života v dejinách diecézy. In Katedrála sv. Emeráma v Nitre, Biskupský úrad v Nitre).V rokoch 2007 až 2014 sa vďaka starostlivosti a osobnému zaangažovaniu nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka uskutočnila komplexná rekonštrukcia interiéru katedrály. Práce odborne viedol umelecký reštaurátor Vladimír Plekanec.TK KBS informoval Tibor Ujlacký
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023