V čase sprísnených opatrení využime domácu liturgiu pri adventnom venci

TK KBS, ft, ml; pz | 25. 11. 2021 11:15Kežmarok 25. novembra (TK KBS) Sprísnené protipandemické opatrenia sú výzvou pre veriacich, aby dokázali nadchádzajúce adventné obdobie prežiť v pokoji a v radostnej príprave na príchod Ježiša Krista. Vo farnosti Kežmarok tamojší farár a dekan František Trstenský pripravil „Domácu liturgiu pri adventnom venci“, ktorú sa veriaci môžu pomodliť v domácnostiach vždy, keď na adventnom venci každú nedeľu zažnú novú sviecu. Každá svieca nesie aj konkrétny názov. Prvou je svieca prorokov, pri ktorej budú prosiť za samotných kresťanov, aby boli prorokmi pre dnešný svet. Druhou je svieca mesta Betlehem, pri ktorej sa budú modliť za predstaviteľov svetskej moci. Pri tretej svieci budú pamätať na betlehemských pastierov a modliť sa za rodiny, zvlášť za tie, ktoré prežívajú ťažkosti a krízu.  Napokon pri zažatí štvrtej sviece, ktorá sa volá svieca anjelov, sa budú modliť za biskupov, kňazov a zasvätené osoby.„Na Slovensku opäť vstupujeme do náročného obdobia sprásnených opatrení. Povzbudzujem veriacich, aby sme neupadli do hnevu alebo smútku. Aj prostredníctvom tejto pobožnosti sa zomknime v modlitbe a v konaní dobra. Buďme ostražití, aby nám materiálne veci nezakryli skutočný zmysel Adventu a Vianoc,“ vysvetľuje pastoračnú aktivitu František Trstenský.Záujemci si môžu text pobožnosti stiahnuť z webstránky farnosti Kežmarok www.fara-kezmarok.sk v časti „Blog“.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024