V Košiciach bolo synodálne stretnutie na tému Spoločníci na ceste

TK KBS, jfa, ml; pz | 23. 11. 2021 13:55



Košice 23. novembra (TK KBS) Tak ako v mnohých farských spoločenstvách Košickej arcidiecézy sa začínajú zasadania prvej fázy biskupskej synody, tak aj  na Arcibiskupskom úrade sa uskutočnilo prvé riadne zasadanie Arcidiecézneho synodálneho tímu.



Po úvodnej modlitbe za synodu s Mons. Markom Forgáčom, koordinátor Peter Sýkora pripomenul odpoveď na otázku synodality a poukázal na kľúčové slová synodálneho procesu - spoločenstvo, spoluúčasť a misia. Metóda synody je založená  na duchovnom procese, kde sa vyvarujme už známym nástrahám, dodal a začal prvú tému s názvom Spoločníci na ceste.



Po prečítaní Lukášovho evanjelia o Emauzských učeníkoch, nasledovala meditácia a spoločná modlitba. V tejto modlitebnej atmosfére pokračovala diskusia, kde sa prítomní spravidla venovali svojím zážitkom, postrehom a skúsenostiam z doterajších  synodálnych stretnutí či z ich príprav.



Každý z prítomných sa usiloval cez svoje úvahy  sa dotýkať tém spoločného kráčania, či som kresťan pre seba, či s druhými, ako sa cítim v Cirkvi, či sme na spoločnej ceste cieľa-vedomí, čo robiť ak nám v tom bráni polarizácia, rozdelenie, sektárstvo, ako si môžeme byť bližší, čo s ponechanými na okraji až po to či sme v súčasnosti  zrozumiteľní.



Arcibiskup Bernard Bober v diskusii vyzýval prítomných, aby hľadali dobré nápady a  „aby sme využívali srdečné a dobre mierené rady.



Ja by som odporúčal, že keď si už nebudeme vedieť rady, aby sme siahli po modlitbe, nič inšie, naozaj, tam poprosiť o stíšenie a upokojenie a v modlitbe nájsť napojenie na Boha, aby nám poradil a  hľadal ľudí, ktorí by nám prišli na pomoc pri nachádzaní obnovy  pre Cirkev tak, aby to bola Kristova Cirkev.



V tomto Duchu aj vy sa zapojte, pripomenul v závere prítomným zástupcom zídeným na synodálnom zasadaní v Košiciach.



TK KBS informoval Jaroslav Fabian




[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024