eRko sa zapojilo do Týždňa Cirkvi pre mládež aktivitami na farskej úrovni

TK KBS, bko, ml; pz | 23. 11. 2021 13:37Bratislava 23. november (TK KBS) eRko sa zapojilo cez projekt Mladé srdce do Týždňa Cirkvi pre mládež, ktorý sa konal minulý týždeň, aktivitami pre mladých na farskej úrovni. Samotné farnosti zapojené v projekte svojim mladým ukázali, že Cirkvi na nich záleží. Zapojené farnosti našli spôsob, ako byť blízko mladým, napríklad cez individuálne farské výzvy či výlety v exteriéri v malých skupinkách, niektoré farnosti pozvali mladých na spoločné stretnutie online, či pozeranie filmu. „Vnímame potrebu povzbudiť konkrétnych mladých vo farnostiach. Keďže práca našich stretiek je priamo spojená s farským prostredím, čerpáme z našej skúsenosti“, vysvetľuje aktivity Mladého srdca Juraj Králik, predseda eRka. Príspevkom eRka do tradičnej kampane Týždeň Cirkvi pre mládež bola aj novovytvorená webová stránka www.erko.sk/tyzdenpremladez, ktorá slúžila nielen ako nástenka a zhromaždisko mnohých aktivít počas týždňa, ale aj ako pozvánka z farností a priestor na vzájomné inšpirovanie sa.Počas Týždňa Cirkvi pre mládež sa koordinátori projektu Mladé srdce spolu s tajomníkom Rady pre mládež a univerzity KBS Matúšom Reinerom stretli v Žiline so žilinským biskupom Mons. Tomášom Galisom, ktorý má na starosti pastoráciu mladých na Slovensku. Hovorili aj o ťažkostiach aktuálnej doby, ktorá mnohé aktivity znemožňuje. Zároveň, predstavili inovatívnosť prístupu farských tímov, ktoré nezalomili ruky a zamerali sa na spôsoby, ktoré sa napriek opatreniam dali urobiť. „Biskup Tomáš neskrýval vďačnosť a spokojnosť s tým, že sa rôzne aktivity rozbehli aj v čiernych okresoch. Ocenil ochotu priblížiť sa mladým cez nové technológie a označil to za nádej“, približuje obsahový koordinátor projektu Mladé srdce František Koníček. „Vďaka Týždňu cirkvi pre mládež sme sa odhodlali vo farnosti pripraviť aktvitu, nad ktorou sme uvažovali dlhšie obdobie. Vytvorili sme aktivitu, do ktorej sme spojili prírodu, nové technológie, ale aj duchovné posolstvo krížovej cesty a nazvali sme ju “farská výzva“. Mladí sa v nej orientujú pomocou QR kódov a mobilných telefónov. Sme radi, že sme sa tým priblížili našim mladým a vďaka pozitívnej odozve sme sa rozhodli aktivitu ešte o týždeň predĺžiť“, dodala Simona Harnišová, členka farského tímu z Ľubice.Farnosti zakončili kampaň v nedeľu, kedy na slávnosť Krista Kráľa oslávili aj svetový deň mladých. Spoločnou modlitbou farností z projektu Mladé srdce prosili za všetkých mladých z našich farností, ale i celého sveta. Týždeň Cirkvi pre mládež sa koná každoročne v období okolo 17. novembra. V tomto roku sa prvýkrát do kampane zapojilo aj eRko s projektom Mladé srdce, ktoré sprevádza 10 farností na ceste k vyššiemu pulzu života mladých vo farnosti.TK KBS informoval Boris Kollár
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024