Pri 700. výročí Danteho pozýva Vatikán na vedeckú konferenciu

TK KBS, RV, mh, jb; rp | 22. 11. 2021 16:53Pri 700. výročí Danteho pozýva Vatikán na vedeckú konferenciu

Foto: SpC-Vatican

Vatikán 22. novembra (RV) Pápežská rada pre kultúru organizuje v dňoch 25. - 26. novembra v rámci 700. výročia smrti Danteho Alighieriho medzinárodnú konferenciu s názvom „Dante a veľké eschatologické otázky“. Na vedeckom podujatí sa zúčastnia odborníci v oblasti filozofie, teológie, exegézy, histórie, dejín umenia, lingvistiky a filológie.On-line konferenciu organizuje Pápežská rada pre kultúru v spolupráci s rímskou Univerzitou Roma Tre, Pápežskou danteovskou komisiou, Nadáciou pre kultúrne a umelecké dedičstvo a aktivity Cirkvi a Nadáciou Giancarlo Pallavicini.Ako informovala Pápežská rada pre kultúru, program je rozdelený do troch sekcií, ktorých cieľom je objasniť tri hlavné témy Danteho diela zakoreneného v stáročnej tradícii: téma vízií z Božieho vnuknutia, téma vzkriesenia duší a tiel na konci čias a téma anjelov, tzv. angelológia.Okrem virtuálneho stretnutia sa v piatok 26. novembra na pôde Univerzity Roma Tre uskutoční aj umelecký prednes úryvkov z Božskej komédie v podaní divadelného súboru Compagnia del Teatro Libero di Rebibbia. Ide o umelecko-resocializačný projekt so zapojením väzňov z Nápravno-výchovného zariadenia v rímskej štvrti Rebibbia. Pripomeňme, že ešte v marci k Danteho okrúhlemu výročiu napísal osobitný apoštolský list aj pápež František.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022