Vďaka Maltézskej pomoci budú mať Topoľčany centrum pre Rómov

TK KBS, ord, ml; pz | 19. 11. 2021 15:34Topoľčany 19. novembra (TK KBS) Predškolské vzdelávanie rómskych detí. Výučba základným sociálnym a hygienickým návykom. Rozvíjanie ich vzťahu k zdravému tráveniu voľného času. Ale aj výučba základných návykov starostlivosti o deti pre ich matky, rozvíjanie vzájomného vzťahu a poskytnutie priestoru, kde môžu oprať oblečenie či napiecť. Také sú základné úlohy novovznikajúceho Komunitného centra pre Rómov v Topoľčanoch, ktoré je najnovším projektom Maltézskej pomoci Slovensko.V minulom roku pôsobilo na Slovensku celkovo 374 komunitných centier, v ktorých takmer 600 zamestnancov pomáhalo 50-tisíc klientom. V meste Topoľčany žije približne 25-tisíc obyvateľov, z ktorých tvoria Rómovia 2,4 %. „V tomto dome na okraji mesta, ktorý slúžil voľakedy ako ubytovňa dnes bývajú Rómovia. Je však zničený a nebezpečný. Chceme, aby mali kde naše deti tráviť voľný čas a netúlali sa po vonku. Aj preto sme sa do prestavby zapojili a pomáhame s vypratávaním a čistiacimi prácami,“ hovorí Slavomír Langer, koordinátor rómskej komunity.Zakladanie a prevádzka komunitných centier je jednou z možností riešenia problematiky marginalizovaných rómskych komunít, ktorá v sebe zahŕňa komplexné riešenie.„Komunitné centrá sú dobrým nástrojom pre samosprávy, neexistuje však jednotná koncepcia ich riadenia a financovania zo strany štátu. V súčasnosti tak ich prevádzku zabezpečujú primárne organizácie z neziskového sektora a cirkevné organizácie. Keďže mesto Topoľčany má reálny záujem na posune v riešení integrácie minoritného obyvateľstva, čo dosvedčuje aj pripravovaná realizácia projektu prestupného bývania, radi sme sa stali partnerom tohto projekt ,“ zdôrazňuje Alexandra Gieciová, primátorka mesta.Maltézsky rád prevádzkuje v 8 krajinách strednej a východnej Európy už 22 takýchto komunitných centier zameraných na pomoc Rómom, pričom na Slovensku pôjde o druhé v poradí. „Kľúčovými sú pre nás nielen vybudovanie, ale aj dlhodobá prevádzka centra, s cieľom integrácie Rómov a medzikultúrneho dialógu. Momentálne už prebiehajú prípravné a čistiace práce a v prvom štvrťroku 2022 by sme mali dostať stavebné povolenie. Predpokladáme, že v lete by sme už mohli otvoriť prvé učebne a miestnosti pre záujmovú činnosť. Celkové ukončenie prestavby, ktorá bude stáť rádovo státisíce eur, očakávame v roku 2024, kedy bude prístupná aj na ďalšie účely, ktoré nám pomôžu financovať dlhodobú prevádzku,“ uvádza na margo projektu JUDr. Július Brichta, prezident Maltézskej pomoci Slovensko.Zdroj: www.orderofmalta.sk
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024