V Katoviciach budú blahorečiť mučeníka, 28-ročného kňaza Jána Machu

TK KBS, RV zk, ml; pz | 19. 11. 2021 14:52Poľsko 19. novembra (RV) V poľských Katoviciach v sobotu 20. novembra blahorečia mučeníka, diecézneho kňaza Jána Františka Machu, ktorý bol zabitý Gestapom z nenávisti voči viere v roku 1942 vo veku 28 rokov, len tri roky po jeho vysviacke. Zomrel pod gilotínou v Katoviciach, jeho telo sa však nikdy nenašlo.Slávnosti blahorečenia v katovickej Katedrále Krista kráľa bude predsedať prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Marcello Semeraro. Blahorečenie Jána Macha sa malo pôvodne konať už v októbri roku 2020, no kvôli pandémii bolo preložené.Kňaz Ján Macha bol za kňaza vysvätený len pár mesiacov pred vypuknutím II. svetovej vojny a presne 1. septembra 1939 bol poslaný ako kaplán do svojej prvej farnosti. Okrem iných foriem solidarity otec Ján koordinoval i pomoc rodinám, ktoré stratili príbuzných v bojoch proti nemeckým vojskám. Gestapo ho zajalo v roku 1941 v Katoviciach, nasledujúci rok bol odsúdený na trest smrti a o niekoľko mesiacov neskôr bol popravený pod gilotínou na katovickej fare.Postulátor kauzy kňaz Damián Bednarski hovorí o aktuálnosti odkazu budúceho blahoslaveného:„Kňaz Ján Macha nám dnes chce povedať, že je dôležité a nevyhnutné, aby sme ako kresťania mali odvahu, aby sme nečakali na iné, ľahšie časy, aj keď by sa to zdalo lepšie. Dnes by sme povedali – nečakať na postpandemické časy, keď už bude možné ukázať svoju odvahu a zaangažovanie, ale tu a teraz musíme prijať výzvy dneška. To je prvá vec. Po druhé, učí nás vernosti, vernosti povolaniu. Vo svete, ktorý znehodnocuje hodnotu vernosti, hovorí, že byť verným sa oplatí a je to potrebné. A nejde len o kňazské povolanie, ale aj o rodinný život a manželstvo. Napokon otec Jan Macha poukazuje na hodnotu citlivosti, blízkosti voči druhému človeku. V temnej noci okupácie išiel na perifériu, na okraj, k ľuďom, na ktorých sa zabudlo, k rodinám, ktoré nemali podporu.“
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024