CCEE zorganizovala stretnutie pred sympóziom o mládeži v Krakove 

TK KBS, rpm, ml; pz | 19. 11. 2021 10:44Bratislava 19. novembra (TK KBS) „Na ceste k sympóziu - Mládež a synodalita“ bola téma prípravného stretnutia, ktoré vo štvrtok zorganizovala online Rada európskych biskupských konferencií (CCEE) pred medzinárodným sympóziom o mládeži, ktoré sa má uskutočniť v októbri budúceho roka v Krakove. Celkovo sa na stretnutí zúčastnilo viac ako päťdesiat delegátov z celej Európy, pričom zastupovali oblasti pastorácie mládeže, škôl, katechéz, univerzit a pastorácie povolaní. Zúčastnili sa na ňom aj zástupcovia zo Slovenska. Boli medzi nimi Martin Michalíček, generálny sekretár CCEE,  Marek Varga (za sekciu univerzity, za školstvo), Viktor Pardeľ (za katechézu), Rastislav Dluhý (za pastoráciu povolaní) a Matúš Reiner (za sekciu mládež). Na úvod prítomných pozdravil Mons. Gintaras Grušas, arcibiskup z Vilniusu a predsedu CCEE. Vyzval ich premýšľať, ako bola doteraz v Európe implementovaná exhortácia Christus vivit. Na neho nadviazal kardinál Jean-Claude Hollerich, podpredseda CCEE, predseda jej komisie pre mládež a prezident Komisie biskupských konferencií Európskej únie (COMECE). Vychádzal z posolstva Svätého Otca k 36. svetovému dňu mládeže, ktoré  je sústredené okolo slovesa „vstaň!“. Pripomenul, že pápež František nás vyzýva meditovať nad obrátením apoštola Pavla a jeho cestu do Damasku. Zdôraznil, že aj jednotliví delegáti majú „presne takto“ pozerať na mladých - aj neveriacich - aj tých, čo sú na ceste - ako dnešných "Damasčanov", lebo žiadny z nich nemá byť vylúčený  z nášho záujmu, tak ako Šavol nebol vylúčený z Ježišovho záujmu. Medzi hlavné témy online stretnutia patrila príprava na Svetové dni mládeže v Lisabone a doprevádzanie mladých. Aktuálna synoda je novým elementom sympózia a má v nás obnoviť radosť zo spolupráce. Súčasťou synodálneho procesu je najprv počúvať mladých, zistiť v čo dúfajú, aké sú ich sny, rovnako ako tých, ktorí s nimi pracujú. Zazneli aj svedectvá troch mladých ľudí, ktorí sa podelili o ich vnímanie synodality. Hovorili o svojej skúsenosti zo Synody o mladých v Ríme a odporúčali vniesť rozmer synodality do každonennej pastorácie. Zdôraznili to, že je zodpovednosťou každého z nás, aby hlas mladých bol počutý a správne interpretovaný. Bez toho sa nikdy nestane pre nás pravdou to, že mladí sú Božím teraz. Vyzývali, aby sa Cirkev stála „Cirkvou skutočného stretnutia“  s druhými a Kristom a ako k tomu hľadať cesty. Hlavnou z nich by mal byť návrat k intenzívnejšiemu hlásaniu kerygmy.  Spomenuli, že Cirkev by mala byť prirodzene synodálna lebo je prirodzene rodinou. Po tejto časti mali účastníci priestor vyjadriť svoje postrehy z ich vlastného pôsobenia medzi mladými a podať návrhy k pripravovanému sympóziu. Jednu zo zaujímavých skúseností zdieľala Sr. Elaine Penrice zo Spojeného Kráľovstva, ktorá zdôraznila, že oveľa prospešnejšie je, keď sa my pripojíme k mladým, kde už sú, namiesto toho, aby sme organizovali pre nich podujatia podľa našich predstáv, na ktorých sa zúčastní niekoľko ľudí. Posledným príspevok zaznel z úst krakovského arcibiskupa Mons. Mareka Jędraszewskeho. Povzbudil ku hľadaniu spôsobov, ako motivovať mladých, aby urobili rozhodnutie k vyznaniu „toto je viera Cirkvi, toto je viera naša, toto je viera moja“. Zymýšľal sa nad tým, ako im pomôcť byť hrdými na svoju vieru a dodať im silu byť svedkami v dnešnom svete. Tiež podotkol, že potrebujeme byť odvážni a vyzvať mladých k otázke: „Kto si, Pane?“ ale aj nechať ich čeliť otázkam: „Prečo ma prenasleduješ? Prečo bojuješ proti Cirkvi?“.TK KBS informovala Rada pre mládež a univerzity KBS 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024