Pozvánka na online stretnutie o X. svetovom stretnutí rodín v Ríme

TK KBS, rpr; ml | 18. 11. 2021 17:45Foto: Vatican Media

Bratislava 18. novembra (TK KBS) Rada Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre rodinu pripravila otvorené informačno-motivačné online stretnutie, ktorého cieľom je predstaviť aktuálne informácie o X. svetovom stretnutí rodín v Ríme. Uskutoční sa 25. novembra 2021 od 20:00 do 22:00 prostredníctvom aplikácie zoom. Viac informácii a prihlásenie je na stránke Rady.Plánované X. svetové stretnutie v Ríme bude mať na rozdiel od predošlých stretnutí zásadne iný – multicentrický charakter, nakoľko stretnutia v Ríme sa bude môcť zúčastniť len vymedzený počet delegátov z každej krajiny. Logicky pritom vznikajú otázky: Prečo je tomu tak a čo to bude v realite znamenať? Koľko bude delegátov za každú krajinu? Kto sa stretnutia bude môcť zúčastniť? Pápež dáva dôraz na slávenie na diecéznej úrovni. Tým sa otvára príležitosť pre úvahy, ako možno túto ponuku v našich farnostiach dobre využiť. Rada KBS pre rodinu preto pripravila toto otvorené online stretnutie.V programe účastníkov pozdraví vladyka Cyril Vasiľ, predseda Rady KBS pre rodinu. Následne členovia Rady odprezentujú základné informácie o novom charaktere stretnutia, o možnostiach organizácie stretnutia v diecézach. Zároveň predstavia materiál prípravných katechéz, ktoré boli už publikované  a podporný pastoračný materiál z dielne Rady pre rodinu.  V ďalšej časti organizátori predstavia možnosti využitia katechéz vo farnostiach. Rovnako zodpovedajú na otázky, ktoré vzniknú z diskusie účastníkov.  Stretnutie je určené prioritne pre kňazov a aktívne manželské páry vo farnostiach.Počet účastníkov nie je limitovaný, na stretnutie je však potrebné sa prihlásiť.TK KBS informovala Rada KBS pre rodinu
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023