Pápež: Starostlivosť o stvorenstvo a budovanie bratstva sú cestami k pokoju

TK KBS, RV, mh, zk; rp | 18. 11. 2021 14:43Vatikán 18. novembra (RV) Spravodlivosť a pokoj možno budovať len dvoma a spôsobmi: prostredníctvom starostlivosti o spoločný domov a prostredníctvom bratstva a sociálneho priateľstva. O tom píše pápež František v posolstve účastníkom virtuálneho svetového stretnutia komisií pre spravodlivosť a pokoj jednotlivých biskupských konferencií, ktoré sa vo Vatikáne koná v dňoch 17. a 18. novembra.Účastníci stretnutia sa v rámci videokonferencie zamýšľajú nad svojou službou a jej výzvami v časoch aktuálnej globálnej krízy vo svetle encyklík Laudato si a Fratelli tutti.  Komisie pre spravodlivosť a pokoj biskupských konferencií slúžia v prospech integrálneho ľudského rozvoja, ktorý je - ako skonštatoval už sv. Pavol VI. - novým menom pre pokoj, pripomenul Svätý Otec a zdôraznil:„V každej časti sveta sa integrálny rozvoj, a teda aj spravodlivosť a pokoj, môžu budovať len prostredníctvom týchto dvoch ciest: prostredníctvom starostlivosti o spoločný domov a prostredníctvom bratstva a sociálneho priateľstva. Sú to dve cesty, ktoré vychádzajú z Kristovho evanjelia, avšak po ktorých môžeme kráčať spolu s mnohými mužmi a ženami iných kresťanských vyznaní, iných náboženstiev a dokonca aj bez vyhranenej náboženskej príslušnosti.“Svätý Otec účastníkov povzbudil pokračovať v náročnej práci s nádejou, odhodlaním a tvorivosťou. Ako píše, súčasnými výzvami sú zdravotná i sociálna kríza súvisiaca s pandémiou a staré i nové ohniská konfliktov, „pričom sa prejavuje tendencia ustupovať od záväzkov prijatých po obrovských tragédiách minulého storočia“.Výzvy dneška si vyžadujú spoločnú angažovanosť s ďalšími cirkevnými a občianskymi organizáciami, zdôraznil pápež:„Súčasná kríza odhalila mnohé rozpory v hospodárskom a politickom systéme, pričom pretrvávajú nevyriešené výzvy, ktoré si vyžadujú spoločnú angažovanosť početných aktérov. Vyzývam vás preto, aby ste tieto otázky riešili aj v spolupráci s ostatnými cirkevnými a občianskymi organizáciami – miestnymi, regionálnymi i medzinárodnými –, ktoré sa angažujú za podporu spravodlivosti a mieru.“Svätý Otec nakoniec všetkých účastníkov virtuálneho stretnutia komisií pre spravodlivosť a pokoj biskupských konferencií zveril pod materskú ochranu Panny Márie, Kráľovnej pokoja.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024