Súbor Musica aeterna si koncertom opäť uctí patrónku hudby sv. Cecíliu

TK KBS, esl, ml; pz | 18. 11. 2021 08:27Bratislava 18. novembra (TK KBS) Dvadsiaty druhý november je dňom patrónky hudby a hudobníkov svätej Cecílie, ktorá vstúpila do hudobnej histórie svojim patronátom už v 15. storočí. Atribútom tejto svätice je predovšetkým hudobný nástroj portatív – prenosný organ. Už šesť rokov tradíciu koncertov vďakyvzdania, venovaných patrónke hudby a hudobníkov sv. Cecílii, pod názvom Sancta Caecilia, oživuje súbor starej hudby Musica aeterna pod umelecký vedením Petra Zajíčka. Slávenie sviatku v minulosti bolo predovšetkým formou výnimočných duchovných koncertov, aj v stredoeurópskych reláciách ojedinelých hudobných udalostí. Koncert vďakyvzdania patrónke hudby a hudobníkov zaznie 22. novembra 2021 o 19:00 v koncertnej sieni Klarisky.V Bratislave sa pravidelne konali ceciliánske slávnosti, ktorých rozkvet súvisel so založením Cirkevného hudobného spolku pri Dóme sv. Martina. Štatút spolku stanovil okrem iného tzv. Ceciliánsky deň na 22. november -  cirkevnú slávnosť sviatku sv. Cecílie - v rámci ktorej mala sprievodná liturgická hudba umocňovať slávnostný charakter bohoslužby. V 19. storočí sa kult sv. Cecílie stále viac špecifikoval na oblasť cirkevnej a najmä cirkevno-vokálnej hudby. Zaslúžilo sa o to vzmáhajúce sa reformné hudobno-cirkevné hnutie katolíckej a čiastočne aj evanjelickej cirkvi, nazvané cecilianizmus, ktoré svoj názov odvodilo od mena patrónky a identifikovalo sa s princípmi návratu k vokálnym formám cirkevnej hudby, v zmysle ich renesancie či obnovy.Túto jedinečnú liturgickú tradíciu spolok pietne zachovával hlboko do začiatku 20. storočia.  Slávenie sviatku sv. Cecílie v minulosti prebiehalo tiež formou významných duchovných koncertov, tradíciu ktorých oživujeme v Bratislave, ale aj iných slovenských mestách.Musica aeterna pod vedením umeleckého vedúceho Petra Zajíčka a sólistami sopranistkou Lenkou Máčikovou a tenoristom Matúšom Šimkom, zaradil na vystúpenie 22. novembra 2021 diela A. Corelliho (1653-1713) Concerto grosso op.6, č.4 D dur,  Sonatu I. D dur z Armonico Triboto G. Muffata (1653 - 1704) a  Kantátu pre soprán, tenor, sláčiky a basso continuo HWV 89 Cecilia, vogli un sguardo  G. F. Händla (1685 - 1759).Súbor starej hudby Musica aeterna  sa za takmer 50 ročnú históriu vypracovala k najuznávanejším telesám svojej špecializácie v Európe. Hrá na historických nástrojoch, alebo ich kópiách. Zakladateľom bol prof. Ján Albrecht v roku 1973. Teleso sa predstavilo takmer v celej Európe, Amerike i Ázii, bolo hosťom najprestížnejších medzinárodných hudobných festivalov. Spolupracuje s významnými umelcami doma i v zahraničí a realizuje svoje vlastné koncertné cykly, organizuje množstvo podujatí doma i v zahraničí. Vydal takmer 50 CD, z ktorých mnohé sú medzinárodne ocenené.Umelecký vedúci Peter Zajíček vedie súbor od roku 1990, patrí k uznávaným odborníkom poučenej resp. informovanej interpretácie, je zakladateľom festivalu Dni starej hudby, pôsobí pedagogicky doma i v zahraničí, je autorom odborných kníh a nositeľom viacerých ocenení.  Sólisti Lenka Máčiková i Matúš Šimko spolupracovali so súborom na mnohých koncertoch a projektoch (Opera aeterna). Patria k najlepším vo svojom obore a získali si medzinárodné renomé úspešným pôsobením doma i v zahraničí.Bratislava, Cecilia, koncertKoncert sa uskutoční v zmysle platných protipandemických opatrení v režime OTP.  Vstupenky su v ponuke www.ticketportal.sk, alebo hodinu pred koncertom (ak nebude vypredané). Hlavným usporiadateľom je OZ Musica aeterna a partnerom BKIS, informovala TK KBS Eva Slaninkova.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2022