Pápež laickým františkánom: Slúžte ľuďom zmierňovaním ich bolesti

TK KBS, RV ru, rp; pz | 15. 11. 2021 14:56



Vatikán 15. novembra (TK KBS) Na poludnie 15. novembra Svätý Otec prijal na súkromnej audiencii vo Vatikáne delegátov františkánskeho rádu laikov pri príležitosti ich generálnej kapituly. V príhovore k hosťom pápež pripomenul niektoré aspekty ich cirkevného poslania.



Povolanie členov františkánskeho rádu laikov vyplýva zo všeobecného povolania k svätosti a z ich konštitúcií, zdôraznil rímsky biskup; okrem toho je ich kresťanský život poznačený duchom pokánia a obrátenia v túžbe konať vôľu Nebeského Otca, pri tom kajúcnik sa stavia do služby milosrdenstva voči druhým. V štýle svätého Františka treba otvárať svoje srdcia Kristovi žijúcemu medzi obyčajnými ľuďmi, prijímať evanjelium ako „formu a pravidlo“ života, praktizovať chudobu, duchovnú malosť a jednoduchosť. Zdôraznil, že na chudobných, ktorí sú Kristovym telom, sa nesmie nikdy zabúdať a praktické milosrdenstvo pre nové formy chudoby musí byť tvorivé. „Nech je váš svetský život naplnený blízkosťou, súcitom a nežnosťou“, uzdravujúcou nádejou v konkrétnych každodenných situáciách, v medziľudských vzťahoch, sociálnych a politických väzbách.



Členovia františkánskeho rádu laikov sú povolaní žiť v bratstve, cítiac sa byť súčasťou veľkej rodiny svätca z Assisi, „bojovať za spravodlivosť, pracovať na ekológii, spolupracovať na misijných projektoch, stať sa remeselníkmi pokoja a svedkami evanjeliových blahoslavenstiev,“ zaželal na záver svojho príhovoru pápež František.




[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023