V Spišskej diecéze spustili kampaň na pomoc prenasledovaným kresťanom

TK KBS, dly, ml; pz | 15. 11. 2021 11:02Važec 15. novembra (TK KBS) Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pripravila kampaň s názvom Mladí prenasledovaným. Cieľom je vyjadriť solidaritu a modliť sa za prenasledovaných kresťanov, ktorých z roka na rok pribúda.V súčasnosti trpí vo svete v dôsledku utláčania vyše 340 miliónov kresťanov. Iniciatíva mladých pozostáva z modlitieb, svedectiev a príbehov novodobých mučeníkov a zo zbierky pre prenasledovaných, ktorú bude realizovať pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi. Celá kampaň vyvrcholí 24. novembra, v deň, ktorý je už niekoľko rokov známy ako Červená streda.Počas večera sa zvyknú rozsvietiť mnohé kostoly a aj niektoré administratívne budovy dočervena. Je to symbol pripomínajúci utrpenie ľudí prenasledovaných pre svoju vieru. Zároveň je to symbolické vyjadrenie solidarity s našimi trpiacimi bratmi a sestrami.„Ak sa chcete do kampane zapojiť, môžete sa spolu s nami modliť každý deň napoludnie modlitbu Anjel Pána, ktorú vysielame online na sociálnych sieťach, napr. na https://www.facebook.com/komisia.sk.Takisto si tam každý deň môžete prečítať jeden príbeh alebo svedectvo novodobých mučeníkov pre vieru. Do tretice máte možnosť pomôcť aj finančne prispením do zbierky ACN na pomoc prenasledovaným kresťanom. Táto zbierka bude spustená v najbližších dňoch. Všetky bližšie informácie nájdete na www.komisia.sk alebo na www.acnslovensko.sk," avizuje Komisia pre mládež.Komisia pre mládež koordinuje a vyvíja činnosť s mládežou v troch regiónoch, ktoré tvoria Spišskú diecézu - Spiš, Orava a Liptov. Pre mladých ľudí organizuje rozličné duchovné, vzdelávacie aj športové aktivity. Podieľa sa na prípravách animátorských škôl v diecéze, trikrát ročne organizuje stretnutie vedúcich spoločenstiev Spišskej diecézy Spišnet. Viac informácií sa nachádza na stránke www.komisia.sk.TK KBS informoval Daniel Lysý
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024