Košická arcidiecéza bola opäť súčasťou akcie Polievka svätej Alžbety

TK KBS, acu; ml | 13. 11. 2021 14:15Košice 13. novembra (TK KBS) Polievka svätej Alžbety. Projekt, ktorý do roku 2019 na sviatok sv. Alžbety organizovala farnosť pri Katedrále sv. Alžbety v spolupráci so Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov.Polievku na Hlavnej ulici v Košiciach rozdávali ľuďom bez domova. Predminulý rok sa svätá Alžbeta stala oficiálnou patrónkou mesta Košice a tejto bohumilej aktivity ujalo mesto Košice. Polievku, ktorú tentoraz varil kuchár Marek Mruz s kuchármi bez hraníc, si Košičania mohli zakúpiť na Alžbetinej ulici za symbolický milodar jedno eur, prípadne viac. Výnos putuje každý rok organizáciám, ktoré sa venujú ľuďom v núdzi, ľuďom zo zdravotným znevýhodnením, osamelým matkám či ľuďom bez domova.„Tentoraz sa vyzbieralo 3150 eur. Výťažok bude rovným dielom prerozdelený medzi dve organizácie - OZ Útočište a Zvrchovaný rád maltézskych rytierov, ktoré budú môcť peniaze využiť na nákup potravín, oblečenia či iných potrieb pre ľudí bez domova," informovala TK KBS Adriana Čurajová. „Ďakujeme za každú pomoc, ktorá smeruje k našim núdznym. Ako povedal košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober, každý dar pre núdznych nie je márny. Či už je to dar času, ponúknutia svojich talentov, či finančný milodar. Dobrý Boh odmení každého darcu," uviedla Čurajová.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023