Vyhlásenie COMECE k situácii migrantov na bielorusko-poľskej hranici

TK KBS, RV jb, ml; pz | 11. 11. 2021 17:25Brusel 11. novembra (RV) K humanitárnej situácii migrantov a žiadateľov o azyl, vyhrotenej v posledných dňoch na bielorusko-poľských hraniciach, sa vyjadrila Komisia biskupských konferencií krajín Európskej únie (COMECE) formou vyhlásenia.„S každou ľudskou bytosťou sa musí zaobchádzať humánne“, zdôrazňujú biskupi. Spolu s vyjadrením spolucítenia s  trpiacimi ľuďmi vyslovujú vďaku Katolíckej cirkvi v Poľsku a ďalším inštitúciám a ľuďom dobrej vôle za ich materiálnu a duchovnú podporu. „Využívanie a inštrumentalizácia zúfalstva migrantov a žiadateľov o azyl majú vážne a škodlivé ľudské dôsledky a treba im zabrániť,“ čítame vo vyhlásení COMECE.Na čele Komisie biskupských konferencií krajín Európskej únie je luxemburský arcibiskup kard. Jean-Claude Hollerich. Text vyhlásenia COMECE prinášame v plnom znení: „V súvislosti so znepokojujúcou humanitárnou situáciou na poľsko-bieloruských hraniciach Komisia biskupských konferencií Európskej únie (COMECE) vyzýva EÚ a jej členské štáty, ako aj ľudí dobrej vôle, aby vyjadrili praktickú solidaritu s migrantmi a žiadateľmi o azyl, ktorí na mieste zažívajú dramatické situácie. Biskupi Európskej únie vyjadrujú smútok nad stratami na životoch, ktoré táto tragédia už spôsobila, a modlia sa za obete a ich rodiny.Opätovne zdôrazňujeme, že s každou ľudskou bytosťou sa musí zaobchádzať humánne. Migranti a žiadatelia o azyl si zaslúžia plné rešpektovanie svojej dôstojnosti a základných práv bez ohľadu na ich právny status.Všetci musíme prejaviť konkrétnu podporu rodinám a jednotlivcom v núdzi, ktorí migrujú alebo hľadajú azyl - najmä deťom, starším ľuďom a iným osobám v zraniteľnej situácii.V tejto súvislosti sa COMECE pripája k slovám poľskej biskupskej konferencie, ktoré odzneli pri rôznych príležitostiach v posledných mesiacoch a ktoré vyzývajú predovšetkým na prijatie humanitárneho prístupu k súčasnej kríze. COMECE je vďačné Katolíckej cirkvi v Poľsku a ďalším inštitúciám a ľuďom dobrej vôle za ich materiálnu a duchovnú podporu tým, ktorí sa nachádzajú v núdzi na uvedenej hranici.Nemôžeme dovoliť, aby na našich hraniciach zomierali ľudia. Treba vynaložiť všetko úsilie, aby sa týmto tragédiám predišlo, ako aj zmierniť utrpenie ľudí, ktorí opustili svoje krajiny kvôli vojne, násiliu alebo nedostatku sociálnych a ekonomických perspektív.COMECE vyzýva Európsku úniu a jej členské štáty, aby podporili Poľsko pri riešení tohto humanitárneho problému na jeho hraniciach, ako aj ďalšie krajiny EÚ v regióne, ktoré môžu čeliť podobnému scenáru. Využívanie a inštrumentalizácia zúfalstva migrantov a žiadateľov o azyl majú vážne a škodlivé ľudské dôsledky a treba im zabrániť.COMECE zdieľa obavy a starostlivosť pápeža Františka o trpiacich ľudí v Bielorusku a vyzýva na prevahu spravodlivosti, pričom nabáda EÚ a medzinárodné spoločenstvo, aby prostredníctvom dialógu podporovali pokojné riešenie pretrvávajúceho napätia pri rešpektovaní ľudskej dôstojnosti a medzinárodného práva.“
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024