Pápež: Talianski emigranti v Európe majú svedčiť o kresťanskej viere

TK KBS, RV zk, ml; pz | 11. 11. 2021 15:10Vatikán 11. novembra (RV) Svätý Otec poukázal na misijný rozmer migrácie Talianov, ktorí odchádzajú za lepšími príležitosťami do krajín Európy a so sebou si nesú aj svoju kresťanskú vieru. V týchto situáciách je dôležité, aby sa nepretrhli medzigeneračné spojenia, zdôraznil pápež František.„Taliani v Európe a kresťanská misia“ – konferenciu na túto tému zorganizovala v Ríme Talianska biskupská konferencia prostredníctvom svojej nadácie Migrantes so zapojením talianskych katolíckych misií v európskych krajinách. Účastníkov viacdňového podujatia prijal vo štvrtok 11. novembra na audiencii pápež František.Svätý Otec pripomenul veľké počty talianskych migrantov, ktorí aj v minulosti  prúdili do Európy i na iné kontinenty. Patrili k nim i jeho vlastní predkovia.„Je to skutočnosť, ktorá je mi obzvlášť blízka, pretože aj moja rodina emigrovala do Argentíny,“ uviedol pápež a Talianov vyzval, aby k problematike migrácie pristupovali z pohľadu „my“:„Pri čítaní údajov o tomto fenoméne zisťujeme, že migranti sú relevantnou súčasťou nášho „my“, ako aj, v prípade talianskych emigrantov, ľudí nám blízkych: našich rodín, mladých študentov, absolventov, nezamestnaných, našich podnikateľov. ... Pri interpretovaní talianskej emigrácie na Európskom kontinente si musíme čoraz viac uvedomovať, že Európa je náš spoločný domov.“Ďalej pápež poukázal na prínos talianskych migrantov z hľadiska vydávania svedectva viery: „Taliani s vžitou ľudovou zbožnosťou komunikovali v európskych krajinách radosť Evanjelia a ukázali, aké krásne je byť otvorenou a pohostinnou komunitou“.Toto dedičstvo treba pestovať a súčasne hľadať spôsoby, ako oživiť ohlasovanie a dosvedčovanie viery i v súčasnosti. „Veľmi to závisí od dialógu medzi generáciami, osobitne medzi starými rodičmi a vnukmi,“ zdôraznil Svätý Otec.Pápež spomenul aj sv. Františku Xaver Cabriniovú, lombardskú rehoľníčku, ktorá emigrovala do USA, aby sa venovala ďalším emigrantom. Stala sa zároveň prvou svätorečenou občiankou USA.V súvislosti s fenoménom migrácie Svätý Otec pripomenul dôležitosť dobrej integrácie migrantov do spoločnosti, aby nedochádzalo k nebezpečnému uzatváraniu sa migrantov v getách.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024