Svätý Otec František ocenil katolícku komunitu v Škótsku za jej vernosť

TK KBS, RV, ml; pz | 11. 11. 2021 14:51Vatikán 11. novembra (RV) „Nech všetci Kristovi učeníci v Škótsku obnovia svoje odhodlanie byť presvedčivými svedkami radosti z evanjelia a jeho moci prinášať svetlo a nádej do všetkých snáh o budovanie budúcnosti spravodlivosti, bratstva a prosperity, tak materiálnej, ako aj duchovnej,“ napísal Svätý Otec v liste adresovanom škótskym katolíkom. Pápež povedal, že sa chcel osobne zúčastniť na klimatickom samite COP 26 v Glasgowe a stretnúť sa s miestnou katolíckou komunitou. Bohužiaľ to nebolo možné.Svätý Otec poďakoval škótskym katolíkom za ich modlitby za neho a za plodnosť klimatického samitu. Zdôraznil, že je dôležité riešiť jednu z najväčších morálnych otázok našej doby: zachovanie Božieho stvorenia, ktoré nám bolo dané ako záhrada, ktorú máme kultivovať, a ako spoločný domov pre našu ľudskú rodinu.„Vyprosujme Božie dary múdrosti a sily pre tých, ktorým bola zverená úloha viesť medzinárodné spoločenstvo, aby sa s touto vážnou výzvou vyrovnalo konkrétnymi rozhodnutiami inšpirovanými zodpovednosťou voči súčasným a budúcim generáciám. Čas sa kráti, túto príležitosť nesmieme premárniť, aby sme nemuseli čeliť Božiemu súdu za to, že sme neboli vernými správcami sveta, ktorý nám zveril do starostlivosti,“ napísal František.Pápež ocenil katolícku komunitu v Škótsku za jej vernosť nástupcovi svätého Petra a ubezpečil o svojich modlitbách za jej členov, najmä za tých, ktorých postihla pandémia.„V týchto ťažkých časoch nech všetci Kristovi učeníci v Škótsku obnovia svoje odhodlanie byť presvedčivými svedkami radosti z evanjelia a jeho sily prinášať svetlo a nádej všetkým snahám o budovanie budúcnosti spravodlivosti, bratstva a prosperity, tak materiálnej, ako aj duchovnej," vyzval Svätý Otec.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023