O čom píše najnovšie číslo teologického mesačníka Duchovný pastier

TK KBS, dd, ml; pz | 11. 11. 2021 10:50Bratislava 11. novembra  (TK KBS) O čom píše Duchovný pastier v novembri 2021? Prinášame jeho anotáciu, ktorú spracoval šéfredaktor Daniel Dian.O čom píše Duchovný pastier v novembri 2021?„Vždy, kedykoľvek sa musíme zastaviť pri hrobe, sme smutní a azda iba zločinci stoja pri hroboch svojich obetí s úškrnom a istým sebavedomím. No zabúdajú, že aj keď ich nedostihne ruka zákona, tá Božia ruka a spravodlivosť si ich nájde. Preto možno keď znovu pôjdeme na cintoríny k hrobom našich blízkych, nezabudnime na všetkých, ktorých zločinná ruka predčasne pripravila o život, spomeňme si na nich a možno niekde pri hlavnom kríži cintorína zapáľme za nich sviečku“. Takto začína Daniel Dian príspevok November mesiac úvah o večnosti.V rubrike VÝROČIA Jozef  Krištof a Daniel Dian aspoň stručne pripomenú významné osobnosti mesiaca november Martina Hatalu; Pavla Országha Hviezdoslava a Mikuláša Klimčáka; Pripomenú vznik Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK a vysídľovanie Nemcov zo Slovenska.V ďalšej pravidelnej rubrike DUCHOVNÝ ŽIVOT P. Dominik Pavol CM článkom November – mesiac viery rozoberá cestu vedúcu k svätosti a tou cestou je život podľa blahoslavenstiev. Rok svätého Jozefa sa chýli ku svojmu koncu. V predposlednom príspevku k tomu roku v rovnomennej rubrike  ROK SVÄTÉHO JOZEFA Mons. Stanislav Stolárik, PhD., rožňavský diecézny biskup uvažuje nad tým Čo nás môže naučiť umieranie a smrť sv. Jozefa.V rubrike LITURGIKA Tomáš Švingál už v štvrtom príspevku Dejinný a liturgický vývoj úcty k sv. Jozefovi upriamuje našu pozornosť na oblasť patrológie a v nej na Zmienky cirkevných otcov o sv. Jozefovi. V tej istej rubrike má potom priestor Jozef Nádasky s veľmi aktuálnym príspevkom Preklad slov premenenia nad kalichom „za mnohých“, pretože od 1. januára 2022 vstúpi do platnosti používanie tretieho typického vydania Rímskeho misála v slovenskom jazyku, v ktorom je aj nový preklad konsekračných slov.Cirkev prežíva ROK RODINY a Duchovný pastier v ňom ponúka čitateľovi článok Vybrané aspekty náuky o manželstve a rodine v posynodálnej apoštolskej exhortácii Amoris laetitia v kontexte náuky svätého Jána Pavla II. od renomovaného autora Anton Adama.V ďalšej pravidelnej rubrike HOMÍLIE sú tieto už na liturgický rok „C“ teda od Prvej adventnej nedele až po Druhú nedeľu po Narodení Pána. V poslednej pravidelnej rubrike NOVÉ KNIHY – RECENZIE šéfredaktor časopisu pripravil recenzie dvoch kníh z Vydavateľského družstva LÚČ od autora Otca Hieronyma, trapistického mnícha: Mocná túžba v nás  a Možnosti a melódie. Škola kontemplatívneho života.TK KBS informoval Daniel Dian
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024