O čom píše najnovšie číslo teologického mesačníka Duchovný pastier

TK KBS, dd, ml; pz | 11. 11. 2021 10:50



Bratislava 11. novembra  (TK KBS) O čom píše Duchovný pastier v novembri 2021? Prinášame jeho anotáciu, ktorú spracoval šéfredaktor Daniel Dian.



O čom píše Duchovný pastier v novembri 2021?



„Vždy, kedykoľvek sa musíme zastaviť pri hrobe, sme smutní a azda iba zločinci stoja pri hroboch svojich obetí s úškrnom a istým sebavedomím. No zabúdajú, že aj keď ich nedostihne ruka zákona, tá Božia ruka a spravodlivosť si ich nájde. Preto možno keď znovu pôjdeme na cintoríny k hrobom našich blízkych, nezabudnime na všetkých, ktorých zločinná ruka predčasne pripravila o život, spomeňme si na nich a možno niekde pri hlavnom kríži cintorína zapáľme za nich sviečku“. Takto začína Daniel Dian príspevok November mesiac úvah o večnosti.



V rubrike VÝROČIA Jozef  Krištof a Daniel Dian aspoň stručne pripomenú významné osobnosti mesiaca november Martina Hatalu; Pavla Országha Hviezdoslava a Mikuláša Klimčáka; Pripomenú vznik Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK a vysídľovanie Nemcov zo Slovenska.



V ďalšej pravidelnej rubrike DUCHOVNÝ ŽIVOT P. Dominik Pavol CM článkom November – mesiac viery rozoberá cestu vedúcu k svätosti a tou cestou je život podľa blahoslavenstiev. Rok svätého Jozefa sa chýli ku svojmu koncu. V predposlednom príspevku k tomu roku v rovnomennej rubrike  ROK SVÄTÉHO JOZEFA Mons. Stanislav Stolárik, PhD., rožňavský diecézny biskup uvažuje nad tým Čo nás môže naučiť umieranie a smrť sv. Jozefa.



V rubrike LITURGIKA Tomáš Švingál už v štvrtom príspevku Dejinný a liturgický vývoj úcty k sv. Jozefovi upriamuje našu pozornosť na oblasť patrológie a v nej na Zmienky cirkevných otcov o sv. Jozefovi. V tej istej rubrike má potom priestor Jozef Nádasky s veľmi aktuálnym príspevkom Preklad slov premenenia nad kalichom „za mnohých“, pretože od 1. januára 2022 vstúpi do platnosti používanie tretieho typického vydania Rímskeho misála v slovenskom jazyku, v ktorom je aj nový preklad konsekračných slov.



Cirkev prežíva ROK RODINY a Duchovný pastier v ňom ponúka čitateľovi článok Vybrané aspekty náuky o manželstve a rodine v posynodálnej apoštolskej exhortácii Amoris laetitia v kontexte náuky svätého Jána Pavla II. od renomovaného autora Anton Adama.



V ďalšej pravidelnej rubrike HOMÍLIE sú tieto už na liturgický rok „C“ teda od Prvej adventnej nedele až po Druhú nedeľu po Narodení Pána. V poslednej pravidelnej rubrike NOVÉ KNIHY – RECENZIE šéfredaktor časopisu pripravil recenzie dvoch kníh z Vydavateľského družstva LÚČ od autora Otca Hieronyma, trapistického mnícha: Mocná túžba v nás  a Možnosti a melódie. Škola kontemplatívneho života.



TK KBS informoval Daniel Dian




[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023