V Bratislavskej arcidiecéze bude dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách

TK KBS, ba, ml; pz | 09. 11. 2021 15:15Bratislava 9. novembra (TK KBS) V Bratislavskej arcidiecéze bude platiť dišpenz od povinnosti účasti na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok. Rozhodol o tom bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Dišpenz bude platiť od štvrtku 11. novembra 2021 do odvolania, napísal v liste kňazom arcibiskup Zvolenský. Kňazov a diakonov zároveň požiadal, aby veriacich „povzbudzovali k duchovnej aktívnej účasti na prenosoch bohoslužieb prostredníctvom rozhlasu, televízie, alebo iných médií,“ a aby im „vytvorili podmienky na individuálnu pastoračnú službu predovšetkým vysluhovaním sviatosti zmierenia a Oltárnej sviatosti.“ Duchovných tiež povzbudil, aby veriacim pripomínali 3. Božie prikázanie, ktoré nás zaväzuje, aby „sme zasvätili sviatočný deň“ a aj záväzok vyplývajúci z kán. 1248 §2, kde nachádzame výzvu: „ak iný vážny dôvod znemožňuje účasť na eucharistickom slávení, veľmi sa odporúča, aby (...) veriaci (...) náležitý čas venovali modlitbe osobne alebo modlitbe v rodine, alebo ak je to vhodné, v skupinách rodín“. Zároveň arcibiskup pripomenul aj rozhodnutie Apoštolskej penitenciárie, vďaka ktorému je možné získať celý mesiac november úplné odpustky pre duše v očistci. Pritom platí, že seniori, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku. 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024