Slovenskí biskupi ďakovali za službu apoštolského nuncia Mons. Ottonella

TK KBS, KBS, mk, mk | 08. 11. 2021 16:26Bratislava 8. novembra (TK KBS) V priestoroch apoštolskej nunciatúry v Bratislave sa arcibiskup Mons. Giacomo Guido Ottonello stretol so slovenskými biskupmi, ktorí prijali jeho pozvanie pri príležitosti ukončenia jeho pôsobenia ako apoštolského nuncia na Slovensku. Svätý Otec František prijal zrieknutie sa úradu Mons. Ottonella z dôvodu dosiahnutia veku (75 rokov) k 31. októbru 2021. Biskupi slávili s Mons. Ottonellom ďakovnú svätú omšu, po ktorej nasledovalo spoločné stretnutie. Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska, v mene všetkých biskupov poďakoval Mons. Ottonellovi za roky jeho služby na Slovensku, za starostlivosť o vzťahy so Svätou Stolicou, ktorej ovocím bolo napríklad menovanie nových pomocných biskupov, a tiež za prípravu apoštolskej cesty Svätého Otca Františka, ktorý navštívil Slovensko v dňoch 12. až 15. septembra 2021. Arcibiskup ocenil snahu, ktorú Mons. Ottonello venoval rozvíjaniu porozumenia, tiež jeho bezprostrednosť a stálu priateľskú ochotu. Do nasledujúcich rokov mu spolu s ostatnými biskupmi zaželal hojnosť Božieho požehnania, pevné zdravie a vytrvalosť vo vydávaní svedectva viery podľa evanjelia.J. Ex. Mons. Giacomo Guido Ottonello sa narodil 29. augusta 1946 v Masone (Janov - Taliansko). Kňazskú vysviacku prijal 29. júna 1971 a bol inkardinovaný do diecézy v Acqui. Získal doktorát z teológie. Do diplomatických služieb Svätej Stolice vstúpil 25. marca 1980. Následne pôsobil na pápežskom zastúpení v Pakistane, Salvádore, Libanone, Francúzsku, Španielsku a Poľsku. Za apoštolského nuncia v Paname bol vymenovaný 29. novembra 1999 a potom v Ekvádore 26. februára 2005. Za apoštolského nuncia na Slovensku bol vymenovaný 1. apríla 2017.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024