V Nitre na Zobore požehnali bronzovú plastiku svätej Rity z Cascie

TK KBS, tu, ml; pz | 08. 11. 2021 13:20Nitra 8. novembra (TK KBS) V nedeľu 7. novembra 2021 popoludní za početnej účasti veriacich farnosti sv. Urbana v Nitre na Zobore sa uskutočnilo odhalenie a požehnanie bronzovej plastiky sv. Rity z Cascie. Plastiku požehnal zoborský farár Milan Polák, ktorý v príhovore ozrejmil prítomným dôvod jej zhotovenia a inštalovania na priečelí múru areálu zoborskej fary.Ako povedal, viedla ho k tomu osobná skúsenosť, keď rekonštrukciu budovy zoborskej fary v modlitbách zveril práve tejto svätici, ktorá je uctievaná aj ako patrónka v beznádejných situáciách a skúškach. Aj vďaka tomu sa nakoniec podarilo získať potrebné finančné prostriedky na to, aby zoborská farnosť sv. Urbana v Nitre 10 rokov po jej kánonickom zriadení mohla nadobudnúť aj dôstojný priestor, ktorý odvtedy slúži nielen ako bývanie pre kňaza, ale aj ako farská kancelária a pastoračné centrum pre aktivity s veriacimi či mládežou.Po spoločnej modlitbe ruženca k sv. Rite a požehnaní plastiky, živých ruží a medailónov sv. Rity sa prítomní stretli na farskom agapé, ktoré pripravili zoborskí veriaci.Autorom tohto umeleckého diela je tirolský sochár Georg Bergmeister, v ktorého dielni vznikajú aj diela inštalované v Bazilike sv. Petra v Ríme. Náklady spojené so zhotovením plastiky uhradili dobrodinci zo zoborskej farnosti. Plastika sv. Rity je inštalovaná na verejne dostupnom a viditeľnom mieste tak, aby oslovovala aj okoloidúcich, ktorí sa na sväticu môžu obracať so svojimi prosbami v neriešiteľných životných situáciách, ako sa na ňu obrátil aj zoborský farár, keď hľadal spôsob, ako zabezpečiť rekonštrukciu budovy zoborskej fary, ktorá sa nakoniec podarila.Sv. Rita z Cascie sa narodila okolo roku 1380 v Roccaporene pri Cascii v Taliansku. Jej meno je vlastne skrátené z mena Margherita, Margaréta. Už od útleho veku nosila v srdci túžbu stať sa mníškou. Jej rodičia na ňu však naliehali, aby sa vydala za muža, ktorý však – ako sa ukázalo neskôr – bol k nej veľmi krutý. Mala vtedy len dvanásť rokov. Následne prežila osemnásť veľmi smutných a namáhavých rokov. Mala dvoch synov. Nakoniec ovdovela, jej muž bol zavraždený v bitke. Obaja synovia taktiež zomreli. Ona v srdci stále mala túžbu z detstva, a tak zašla do augustiniánskeho kláštora v Cascii.Neprijali ju však, kvôli tomu, že bola už vdova. Mali totiž požiadavku, že sestry musia byť panny. Naveľa však spravili výnimku a v roku 1413 Rita mohla vstúpiť do kláštora. Čoskoro sa stala známou kvôli tomu, že žila prísnym životom, modlila sa a pomáhala v rámci svojich síl každému, kto to potreboval. Trpela však chronickou chorobou. Znášala to všetko ako obetu Bohu. Uprostred utrpenia mala viaceré zjavenia. Dostala rany po tŕňovej korune. Zomrela 22. mája 1447 v Cascii.Na jej príhovor sa stalo veľa zázrakov. Kanonizovaná bola v roku 1900. Uctieva sa ako patrónka v beznádejných situáciách. Cascia patrí k najväčším pútnickým miestam v Taliansku, dnes je centrom úcty sv. Rity a miestom zmierenia. Je tam stála spovedná služba, ktorú hojne využívajú pútnici z celého Talianska. Jej sviatok sa slávi 22. mája. Jej atribútmi sú kríž, rana na čele po tŕni a ruža.A prečo sa svätia ruže sv. Rity? Jedna z legiend hovorí, že v treskúcej zime roku 1457, už ako ťažko chorá, sv. Rita poprosila spolusestru o ruže a figy. Tá sa na prekvapenie všetkých vrátila s kvitnúcimi ružami a zrelými figami. V augustiniánskych komunitách sa vždy na jej sviatok, 22. mája, svätia Ruže svätej Rity. Daľšia legenda dopĺňa informácie, že onou spolusestrou bola príbuzná sv. Rity, ktorú poprosila, aby zo záhrady jej domu priniesla ruže a figy. Príbuzná skutočne v strašnej zime našla v záhrade dve rozkvitnuté ruže a jednu zrelú figu. Figa bola symbolom jej manžela a dve ruže symbolom ich dvoch synov.TK KBS informoval Tibor Ujlacký
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024