V Týždni Cirkvi pre mládež chce eRko oživiť aktivity na farskej úrovni

TK KBS, bko, ml; pz | 08. 11. 2021 12:30Bratislava 8. novembra (TK KBS) Aj v tomto roku sa v termíne 15. – 21. novembra bude konať kampaň Týždeň Cirkvi pre mládež. V eRku – Hnutí kresťanských spoločenstiev detí sa rozhodli v rámci tohto týždňa oživiť aktivity pre mladých na farskej úrovni.„Naša iniciatíva je inšpirovaná pápežom Františkom, ktorý synodou o mladých upriamil pozornosť Cirkvi na mladých ľudí. Keďže naše hnutie tvoria deti a mladí, vnímame ich potreby a túžby. Preto sa chceme priblížiť mladým, počúvať  ich a chceme sa v tom povzbudiť zvlášť v tomto týždni,“ povedal k aktivite Juraj Králik, predseda eRka.Vďaka projektu Mladé srdce, ktorý eRko žije s vybranými slovenskými farnosťami, zozbierali a spracovali podnety pre farnosti. Pre záujemcov a verejnosť pripravili internetovú stránku www.erko.sk/tyzdenpremladez. Jej cieľom je sústrediť rôzne aktivity týždňovej kampane a sprístupniť inšpiratívne materiály. „Uvedomujeme si, že v aktuálnej pandemickej situácii môže byť plánovanie a realizácia podujatí vo farnostiach náročné, veríme však, že nás situácia môže priviesť k novým, tvorivým spôsobom, ako sa mladým priblížiť. Zároveň vnímame tieto kroky, ako dobrý základ pre rozvoj myšlienky farského týždňa pre mládež i v budúcnosti,“ uviedol František Koníček, obsahový koordinátor projektu Mladé srdce. Iniciatíva Týždeň Cirkvi pre mládež vznikla v roku 2004 a už tradične prebieha okolo 17. novembra, kedy si pripomíname medzinárodný deň študentstva a odvahu mladých ľudí, ktorí v roku 1989 svojim zápalom a odhodlaním prispeli k pádu vtedajšieho režimu. Hlavným koordinátorom je Rada pre mládež KBS.V rámci kampane je organizovaných viacero podujatí duchovného i voľnočasového charakteru, na národnej i lokálnej úrovni. TK KBS informoval Boris Kollár
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024