V Prešove si pripomenuli 20. výročie beatifikácie bl. biskupa Gojdiča

TK KBS, mpa, ml; pz | 05. 11. 2021 13:21Prešov 5. novembra (TK KBS) V Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove si duchovenstvo a veriaci Prešovskej archieparchie pripomenuli 20. výročie od blahorečenia prešovského biskupa-mučeníka Pavla Petra Gojdiča OSBM a rehoľného kňaza redemptoristu Metoda Dominika Trčku.Štvrtého novembra 2001 na Námestí sv. Petra ich vyhlásil za blahoslavených sv. Ján Pavol II. Pri tejto príležitosti ako aj pri príležitosti historickej návštevy Svätého Otca Františka v Prešove sa prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ rozhodol oceniť niektorých kňazov a laikov. Obrad udeľovania týchto insígnií má svoje miesto v archijerejskej svätej liturgii a to počas malého vchodu. Postupne si od vladyku prevzali kňazi nábederník a zlatý kríž. Veriaci spolu s ostatnými spolubratmi kňazmi spievali počas obradu Axios – je hodný.Vladyka Ján v homílii vychádzajúc z Lukášovho evanjelia a zo slov „Neboj sa maličké stádo, lebo Vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo,“ povzbudil všetkých prítomných v kontexte prebiehajúcej pandémie k živej viere v Ježiša Krista, lebo jedine on má moc aj nad smrťou, aj nad chorobou. Pripomenul, že veriaci človek sa má dennodenne utiekať ku Kristovi, aby tak mohol zažívať radosť, pokoj a lásku vo svojom živote. S Kristom po boku tak nie je možné, aby veriaci bol naplnený pesimizmom, strachom, či neovládateľným hnevom. Vladyka ďalej vysvetlil, že kráľovstvo o ktorom hovorí evanjelium, je kráľovstvom večného života, no do neho sa môžeme dostať jedine tak, že sa budeme pripútavať k večným neviditeľným dobrám a nie k pôžitkom tohto sveta, ktoré človeka odvádzajú zo správnej cesty za Kristom.Na konci svätej liturgie ocenil arcibiskup zlatou medailou bl. biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča tri pracovníčky arcibiskupského úradu, ktoré sa významnou mierou podieľali na prípravách a organizácii návštevy Svätého Otca Františka v Prešove. Ocenené boli Marta Bujňáková, Jana Pristášová a Tatiana Špesová.Následne sa vladyka s kňazmi presunuli do bočnej kaplnky, kde sú uložené ostatky blaženého biskupa-mučeníka Pavla Petra Gojdiča, pri ktorých sa pomodlili akatist k tomuto svätcovi miestnej cirkvi.V samom závere sa za všetkých ocenených kňazov poďakoval protosynkel Prešovskej archieparchie Mons. Ľubomír Petrík. Pripomenul myšlienku z 2. ikosu akatistu k bl. biskupovi Gojdičovi: „netúžil si po cirkevných poctách ani po úcte človeka, odmenou ti bol Kristus...“ Aj v duchu týchto slov protosynkel vo svojej ďakovnej reči zvlášť prosil nebeského Otca, aby týmto duchom pokory a jednoduchosti, akým oplýval aj vladyka Pavel, obdaril všetkých ocenených kňazov. „Myslím si, že nakoľko poznám všetkých kňazov, aj starších aj mladších, aj všetky tri kolegyne z arcibiskupského úradu, tak pevne verím, že berieme toto ocenenie ako prejav vašej vďačnosti za našu službu, ale aj ako náš záväzok byť vzorom a príkladom pre ostatných spolubratov a pre Boží ľud v duchu pokory a jednoduchosti, ktoré boli tak typické aj blahoslavenému Pavlovi Petrovi Gojdičovi.“Ocenení boli títo kňazi:Právo nosiť nábederník udelil vladyka Ján týmto kňazom:Rastislav Janičko, za pôsobenie v komisii pre prípravu návštevy Svätého Otca Františka v Prešove,Ján Krehlík, ktorý už skôr dostal ocenenie protojereja a teraz aj právo nosiť nábederník, za službu postulátora procesu blahorečenia Pavla Petra Gojdiča OSBM,Vladimír Sekera Mikluš, za pôsobenie v komisii pre prípravu návštevy Svätého Otca Františka v Prešove,Pavol Vasiľ, za pomoc pri prípravách a za službu ceremoniára Božskej liturgie svätého Jána Zlatoústeho počas návštevy Svätého Otca Františka v Prešove,Matúš Verba, za koordináciu dobrovoľníkov a za pôsobenie v komisii pre prípravu návštevy Svätého Otca Františka v Prešove,Pavol Vasiľ zároveň dostal ako člen archieparchiálnej kúrie právo nosiť zlatý kríž z titulu služby ceremoniára.Titul protojerej s právom nosiť zlatý kríž a nábederník udelil vladyka Ján týmto kňazom:Pavol Dancák st., za prácu v komisii cenzorov teológov eparchiálnej fázy procesu blahorečenia Pavla Petra Gojdiča OSBM a za dlhoročnú akademickú činnosť na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove a jej reprezentáciu na Slovensku a v zahraničí,Pavol Chanát st., za pôsobenie v právnickej komisii eparchiálnej fázy procesu blahorečenia Pavla Petra Gojdiča OSBM a za dlhoročnú službu okresného dekana a cirkevného sudcu,Peter Milenky, za pôsobenie v komisii pre prípravu návštevy Svätého Otca Františka v Prešove a za dlhoročnú reprezentáciu Gréckokatolíckej cirkvi na gospelovej scéne,Michal Pavlišinovič, za službu hovorcu, za mediálnu prezentáciu návštevy a za pôsobenie v komisii pre prípravu návštevy Svätého Otca Františka v Prešove,Michal Sopko, za koordináciu registrácie účastníkov, pozvaných hostí a biskupov počas návštevy a za pôsobenie v komisii pre prípravu návštevy Svätého Otca Františka v Prešove,Peter Tirpák, za duchovnú prípravu pred návštevou a za pôsobenie v komisii pre prípravu návštevy Svätého Otca Františka v Prešove,Jozef Voskár, za pôsobenie v právnickej komisii eparchiálnej fázy procesu blahorečenia Pavla Petra Gojdiča OSBM a za službu na Gréckokatolíckej teologickej fakulte, Gréckokatolíckej charite Prešov a na cirkevnom súde.Titul stavroforný protojerej s právom nosiť zlatý kríž s ozdobami udelil vladyka týmto kňazom:Marek Durlák, za liturgickú prípravu v spolupráci s pápežskými ceremoniármi a za službu hlavného ceremoniára Božskej liturgie sv. Jána Zlatoústeho počas návštevy Svätého Otca Františka v Prešove,Juraj Gradoš, za pôsobenie v komisii pre prípravu návštevy Svätého Otca Františka v Prešove, za dlhoročnú službu šéfredaktora časopisu Slovo a obetavú odbornú pomoc pri vydávaní kníh,Jaroslav Pasok, za prekladateľskú a tlmočnícku službu a za pôsobenie v komisii pre prípravu návštevy Svätého Otca Františka v Prešove,Mons. Peter Šturák st., za prácu v historickej a archivistickej komisii eparchiálnej fázy procesu blahorečenia Pavla Petra Gojdiča OSBM, za dlhoročnú akademickú činnosť a službu dekana na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove a za pôsobenie v komisii pre prípravu návštevy Svätého Otca Františka v Prešove.A titul mitroforný protojerej bol udelený:Danielovi Dzurovčinovi, za dlhoročné pôsobenie v archi/eparchiálnej kúrii a v službe synkela pre ekonomiku a za pôsobenie v komisii pre prípravu návštevy Svätého Otca Františka v Prešove,a Mons. Ľubomírovi Petríkovi, za dlhoročné pôsobenie v archi/eparchiálnej kúrii v službách riaditeľa, kancelára, hovorcu a protosynkela Prešovskej archieparchie a za koordinovanie príprav návštevy Svätého Otca Františka v Prešove.TK KBS informoval Michal Pavlišinovič
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024