Pápež: Detská práca je metla, ktorá zraňuje dôstojnosť maličkých

TK KBS, RV cz, rp; pz | 03. 11. 2021 14:49Vatikán 3. novembra (TK KBS) Detská práca je „metlou, ktorá kruto zraňuje dôstojnú existenciu a harmonický rozvoj najmladších a výrazne obmedzuje ich možnosti do budúcnosti, pretože skracuje a poškodzuje ich život, aby uspokojovala výrobné a zárobkové potreby dospelých“, zdôrazňuje pápež František v posolstve do FAO.V mene pápeža ho zaslal kardinál štátny sekretár Pietro Parolin generálnemu riaditeľovi Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), čínskemu ministrovi Čchü Tung-jü-ovi, pri príležitosti celosvetového stretnutia o odstránení detskej práce v poľnohospodárstve.Posolstvo pripomína, že tisíce chlapcov a dievčat „sú nútení neúnavne pracovať vo vyčerpávajúcich, neistých a ponižujúcich podmienkach, trpia zlým zaobchádzaním, zneužívaním a diskrimináciou“. Veľakrát sú „rodičia nútení posielať svoje deti do práce, pretože bez ich aktívneho prispenia by neboli schopní uživiť svoje rodiny“. Pápež preto nalieha, aby zo zasadnutia FAO vzišla výzva požadujúca od medzinárodného spoločenstva pokoj a šťastie detí. „Najvýhodnejšou investíciou, ktorú môže ľudstvo urobiť, je totiž ochrana detí“, píše ďalej. Chrániť deti znamená „rešpektovať okamih ich rastu“, a teda prijať „rázne opatrenia na pomoc rodinám drobných poľnohospodárov“.Pápež dúfa, že bude vytvorený „vhodný a účinný právny systém, a to tak medzinárodný ako aj vnútroštátny“, ktorý bude deti brániť „pred škodlivou technokratickou mentalitou, ktorá ovládla súčasnosť“. Z toho vyplýva výzva na úsilie o to, aby túžba po nadmernom zisku, ktorá odsudzuje deti a mladých ľudí k brutálnemu pracovnému vykorisťovaniu, ustúpila logike starostlivosti. Pokiaľ sa má naša spoločnosti tešiť zo zušľachťujúcej dôstojnosti a pokiaľ má právo zvíťaziť nad svojvôľou, potom musíme zaistiť deťom a mladým ľuďom prítomnosť bez pracovného vykorisťovania, uzatvára pápežské posolstvo do FAO, ktoré súčasne, v rámci prebiehajúceho Medzinárodného roka za odstránenie detskej práce, potvrdzuje odhodlanie Svätej stolice a záväzok katolíckej cirkvi prispievať k potieraniu tohto javu.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024