Vyšla reedícia básnickej zbierky Karola Strmeňa „Preblahoslavená“

TK KBS, jg, mm, ml; pz | 03. 11. 2021 10:25Bratislava 3. novembra (TK KBS) Vyšla reedícia poslednej básnickej zbierky básnika slovenskej katolíckej moderny, prekladateľa, esejistu, žurnalistu, vysokoškolského profesora a jednej z najvýznamnejších osobností slovenského exilu Karola Strmeňa „Preblahoslavená“. Pôvodne bola vydaná v roku 1977 v Slovenskom ústave svätých Cyrila a Metoda v Ríme ako 27. zväzok edície Lýra, ktorú redakčne viedol kňaz a básnik Gorazd Zvonický. Tentoraz vyšla pri príležitosti storočnice od narodenia  Strmeňa v komornom vydavateľstve FACE.„Básnickú zbierku Preblahoslavená autor napísal ako osobnú a hlboko prežitú meditáciu o živote a význame Panny Márie pre človeka a pre jeho spasenie. Exulant, ktorý musel predčasne opustiť vlastnú matku, sa symbolicky spojil s matkou všetkých kresťanov a nachádza v nej útočisko, vzor konania, nespočetné zdroje inšpirácie a nejedno tajomstvo. Vznešenú tému podáva kultivovanou viazanou poetickou rečou, ktorú pretkáva prvkami modlitby, piesní, prosebných žalmov a dramatickými úryvkami z evanjeliových príbehov,“ píše na prebale knihy básnik, literárny vedec a vydavateľ Ján Gavura.Básnik Gorazd Zvonický v Hlasoch z Ríma (1977) napísal, že Strmeň „hlboko premeditoval a intenzívne prežil náboženské pravdy, ktorým dal navonok jednoduchú, ale dôstojnú básnickú formu“. K tomu pridal americký štvrťročník pre slovenskú kultúru Most (1979) ešte názor ďalšieho významného exilového básnika Mikuláša Šprinca, ktorý konštatuje, že „Strmeňovo dielo je serióznym zahĺbením sa do Máriinho tajomstva a jeho majstrovským vyjadrením  vo forme prekrásnych veršov. Pripomína v mnohom Claudelovu náboženskú lyriku a jeho nesmrteľné zdramatizovanie tajomstva Zvestovania“.V osobnej korešpondencii s Karolom Strmeňom na vydanie zbierky zareagoval aj františkánsky básnik Rudolf Dilong: „Jasot, Slávnosť, Koláč – to je Tvoja Preblahoslavená. Je to Veľpieseň, ozajstné Canticum Canticorum Nového zákona. Matka Božia sa Ti odmení, ja Ti to v jej mene sľubujem, lebo mám dobré kontakty.“Strmeňova tragická smrť v októbri roku 1994 urobila z knihy básnikov testament, ktorým sa podčiarkuje význam tejto jednej z najväčších mariánskych básnických kníh slovenskej literatúry.  O výtvarnú stránku Preblahoslavenej sa postarala knižná ilustrátorka a grafička Katarína Kvietiková-Bekéniová, básnikova príbuzná. V duchu najlepších slovenských vydavateľských tradícií kniha obsahuje aj doslov Matúša Marcinčina, ktorý približuje kontext napísania Strmeňovej zbierky a jej ostatné súvislosti vo vzťahu k autorovmu životu a dielu.Viac o Karolovi Strmeňovi
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023