Za zástupy „nebeských priateľov“ ďakovali v Marianke pri relikviách

TK KBS, fwe, ml; pz | 03. 11. 2021 09:35Marianka 3. novembra (TK KBS) Pondelkový večer v Bazilike minor v Marianke bol bodkou na záver slávnosti všetkých svätých. Začali ho svätou omšou, ktorú celebroval predstavený komunity bratov tešiteľov Faustyn Wesołowski. Počas homílie tajomstvo povolania k svätosti priblížil generálny predstavený Michal Krysztofowicz. Opieral sa o verše z Apokalypsy sv. Jána, v ktorých sa skrýva tajomstvo kresťanského povolania: „To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia: oprali si rúcha a zbielili ich v Baránkovej krvi“.Po Eucharistii si prítomní vypočuli prednášku s názvom: ,,Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý!“ Potom spevom litánií ku všetkým svätým oslavovali Eucharistického Krista. Pri spoločnej modlitbe za „za nespočetné zástupy nebeských priateľov“ ďakovali pri relikviách 57 svätých a blahoslavených uložených na oltári.Boli medzi nimi okrem iného relikvie sv Jána Pavla II., sv. Faustíny a jej spovedníka bl. Michala Sopoćka, bl. Juraja Popieluzska, sv. Bernadetky, sv. Františka, sv. Dominika, sv. pátra Pia, sv. Margity, patróna spovednikov sv. Leopolda Mandiča, ale predovšetkým všetkých slovenských blahoslavenych - Vasiľa Hopka, Pavla Gojdiča, Annu Kolesarovú, sr. Zdenku Schelingovú a Titusa Zemana.Večer Chvál ukončili prijatím Božieho požehnania pre začínajúci sa čas modlitieb a spomienok na úmysel blízkych zosnulých, informoval TK KBS Faustyn Wesołowski.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023