JUDr. Michal Tinák si prevzal v Prahe Cenu MUDr. Celestína Opitza

TK KBS, ae, ml; pz | 03. 11. 2021 09:01Praha 3. novembra (TK KBS) Emeritný riaditeľ Univerzitnej nemocnice s poliklinikou milosrdných bratov v Bratislave Michal Tinák si koncom októbra prevzal v pražskom Kostole sv. Šimona a Júdu významné morálno-spoločenské ocenenie. Udelili ju Cenu MUDr. Celestína Opitza. Bola mu odovzdaná za rok 2020 za „príkladné vedenie a správu projektov milosrdných bratov na Slovensku, najmä Univerzitnej nemocnice s poliklinikou milosrdných bratov v Bratislave i Domova sv. Jána z Boha poskytujúceho útočisko ľuďom bez domova.“Súčasnému konateľovi bratislavskej nemocnice a riaditeľovi majetkovej správy rehole Milosrdných bratov v Bratislave ocenenie odovzdal predstavený rehole milosrdných bratov pre Českú republiku, Moravu i Slovensko brat Martin Macek OH. „V 90-tych rokoch sa Európa začala meniť. S týmito zmenami prichádzali nové príležitosti a nové nádeje. Náš laureát mal v tejto dobe okolo tridsať rokov. Jeho profesia mu dávala šancu dobrého zárobku a veľmi slušného postavenia. Stretol sa však s človekom, ktorý bol v dôchodkovom veku. Nemal nič. Jediné, čo mal, bolo rehoľné spoločenstvo, ktoré mohol začať zas budovať. Elán a vízia  starého rehoľníka oslovili nášho laureáta, pripojil sa k nemu a začal mu v návrate tohto rehoľného spoločenstva v tejto modernej dobe pomáhať.Bolo už po Nežnej revolúcii a stále sa stretávali s nebezpečím v podobe mafiánskych štruktúr, s nepochopením, závisťou, zlobou. Neraz im išlo takmer o život. Viera v Boha im však dávala silu pokračovať. Spoločenstvo a jeho zázemie postupne silneli. Spomínaný laureát pre svoje veľké odborné schopnosti prevzal riadenie zdravotníckeho zariadenia v centre jedného veľkého mesta. Takmer z popola dokázal prevádzku zariadenia priviesť medzi najlepšie prosperujúce firmy svojho druhu v krajine. Kládol dôraz na medziľudské vzťahy. Pred každým  rozhodnutím prosil Pannu Máriu o ochranu. Mnoho ľudí sa naňho obracalo o pomoc či radu. Napriek pracovnému vyťaženiu má na každého čas.“Ocenený Michal Tinák zdôraznil, že cena, ktorú dostal, patrí nielen jemu, ale všetkým jeho spolupracovníkom:od zdravotníkov, lekárov, cez ošetrovateľov, kuchárov, upratovačky, ekonómov, ľudí, ktorí robia štatistiku a spravujú informačné technológie i ďalších. Uviedol, že „spoločne nesieme zodpovednosť za státisíce vykonaných vyšetrení, tisíce hospitalizácií ročne. Ocenenie beriem s veľkou vážnosťou. Keď hodnotím roky strávené v spoločenstve milosrdných bratov, od mojich začiatkov spojených s vzácnym mužom rehole frátrom Fabiánom Mačejom OH,  je pre mňa ocenenie aj istým ľudským zadosťučinením. Bral som to vždy ako vážne spoločenstvo pre môj život. Mal som Boží dar, že som sa mohol učiť od ľudí, ktorí tu pracujú. Pre mňa to bola škola života,“ povedal.JUDr. Michal Tinák je v spojení s rehoľou Milosrdných bratov vyše tridsať rokov, z toho vyše 15 rokov prežil ako jej riaditeľ. Cena, ktorú si prevzal ako jediný kandidát zo Slovenska, je pomenovaná po významnom lekárovi a členovi rehole milosrdných bratov MUDr. Celestínovi Opitzovi, ktorý ako prvý v Európe použil narkózu počas operácie (1847) v záujme odstránenia bolesti pacienta pri zákroku.Praha, cena Celestina Opitza, Michal TinakSpomínané ocenenie rehoľa  v Českej republike každoročne už jedenásť rokov udeľuje trom vybratým osobnostiam. Vlani sa však pre pandémiu udeľovanie ocenení nekonalo. Preto sa tento rok v Prahe „oceňovalo“ až za dva ročníky: 2020 a 2021. JUDr. Michal Tinák bol jediným laureátom zo Slovenska. Ďalšími ocenenými boli - rehoľná sestra Pavla Martinková z Kongregácie sv. Vincenta de Paul – osobitne za službu chorým v Kroměřížskej nemocnici, MUDr. Radka Šafářová z Nemocnice Milosrdných sestier sv. Karola Boromejského – za obetavú prácu lekárky, najmä pri chorých v posledných štádiách života, Bohuslava Nunvářová – za dobrovoľnícku službu chorým a seniorom, Markéta Lorencová, ktorá sa príkladne ujala malej Sáry, ktorej poskytla náhradný domov a štyri roky života jej „darovala naviac“a zároveň prispela k vzniku paliatívneho tímu pri motolskej nemocnici v Prahe, doc. Rastislav Maďar za rozvoj medicíny a vysoko profesionálne pôsobenie v tíme rezortu zdravotníctva českej republiky pri boji s Covidom-19.Rehoľa milosrdných bratov v Českej republike vyzvala ľudí, aby jej naďalej posielali návrhy a tipy osobností, ktoré si zaslúžia takéto morálno-spoločenské ocenenie, pretože chce v podujatí „Cena Celestína Opitza“ pokračovať aj ďalší rok. Okrem toho dala vyrobiť prívesky s portrétom C. Opitza, ktoré si v reholi možno za milodar zaobstarať, aby ich tak každý občan vo svojom okolí  mohol symbolicky darovať tomu, kto si to podľa jeho mienky zaslúži.TK KBS informovala Andrea Eliášová
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024