Na cintoríne v Breznici posvätili novú sochu pestúna Ježiša sv. Jozefa

TK KBS, asp; ml | 02. 11. 2021 12:39Breznica 2. novembra (TK KBS) Na cintoríne v Breznici 29. októbra posvätili novú sochu pestúna Ježiša sv. Jozefa. Táto myšlienka vznikla po vyhlásení Roku sv. Jozefa Svätým Otcom Františkom. Svätý Jozef je úzko spätý s obcou Breznica, miestny kostol je zasvätený tomuto svätcovi a obec má patróna sv. Jozefa. Bola to veľká príležitosť poďakovať sa tomuto svätcovi aj takouto formou.„V čase pandémie, kde mnohí zomierali aj na vírus COVID-19, sv. Jozef bol patrónom a je patrónom aj pri umierajúcich. Preto vhodné miesto postavenia sochy sv. Jozefa bolo na miestnom cintoríne pri jeho vstupe. Toto dielo sa mohlo uskutočniť za pomoci predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského a obce Breznica v zastúpení starostu Slavomíra Brendzu. Uskutočnilo sa v rámci projektu - Výzva Predsedu PSK. Autorom sochy sv. Jozefa na miestnom cintoríne je Peter Sojka – reštaurátor, sochár, výtvarník zo Seredi," informoval Andrej Spišák, farár v Breznici. Breznica, JozefSamotné slávnostné posvätenie bolo za účasti dekana farnosti Banská Bystrica – mesto Gabriela Brendzu, rodáka z obce Breznica, farára v Breznici Andreja Spišáka, jeho brata farára v Radome Jozefa Spišáka, poslanca PSK Dušana Lukáča, primátora mesta Stropkov Ondreja Brendzu, starostu obce Slavomíra Brendzu, pozvaných hostí a cca 50 veriacich.Posvätenie bolo ovplyvnené opatreniami v čase pandémie. V úvode miestny farár privítal všetkých ľudí, miestny rodák Gabriel Brendza v príhovore vyzdvihol postavu sv. Jozefa, povzbudil k úcte k tomuto svätcovi a na záver starosta obce Slavomír Brendza sa poďakoval všetkým a priblížil myšlienku postavenia sochy. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapríčinili o toto dielo.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024