Administrátor Kuboš slávil omšu za zosnulých kňazov a biskupov diecézy

TK KBS, sd; ml | 02. 11. 2021 11:05Spišská Kapitula 2. novembra (TK KBS) Cirkev si dnes spomína na všetkých verných zosnulých. Pri tejto príležitosti slávil diecézny administrátor Spišskej diecézy Mons. Ján Kuboš svätú omšu za všetkých zosnulých kňazov a biskupov našej diecézy. Potom viedol na cintoríne pobožnosť za duše zomrelých. „Za posledný rok nás predišli do večnosti otec biskup Štefan Sečka, 4 kňazi našej diecézy a 4 kňazi, ktorí z našej diecézy pochádzali alebo v nej pôsobili," píše Spišská diecéza.Pôvod spomienky na zosnulých siaha do roku 998, keď opát benediktínskeho kláštora v Cluny sv. Odilo nariadil, aby sa pre dobro všetkých v Pánu zosnulých kresťanov dňa 1. novembra v kláštoroch jeho rádu rozdávali hojné almužny, aby sa po vešperách vyzváňalo všetkými zvonmi a spievali žalmy za mŕtvych.Takisto 2. novembra ráno po ranných chválach sa vyzváňalo na zvonoch a modlilo sa za mŕtvych. Potom sa slúžila veľká zádušná svätá omša. Toto sa rozšírilo do Lotrinska, Burgundska, Talianska, Španielska a do ďalších krajín. Pápež Urban VI. v 2. polovici 14. storočia nariadil, aby sa pamiatka verných dušičiek slávila ako sviatok. Neskôr sa však na synode v Trevíri roku 1549 dohodlo, že sa bude sláviť ako spomienka. To platí dodnes.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023