V Assisi neudali ani jedného Žida. Získalo titul "Dom života"

TK KBS, RV cz, rp;pz | 28. 10. 2021 14:26Assisi 28. októbra (TK KBS) Uplynulo 35 rokov od historickej modlitby za mier, ktorú usporiadal Ján Pavol II. v Assisi za účasti zástupcov rôznych náboženstiev. Pri tejto príležitosti udelila Medzinárodná nadácia Raoula Wallenberga mestu Assisi titul "Dom života" za zásluhy o záchranu Židov počas druhej svetovej vojny.Súčasťou osláv (27. októbra) bola modlitba za mier v refektári františkánskeho kláštora za účasti zástupcov rôznych náboženstiev a slávnosť s názvom "Duch Assisi", ktorú v historickom centre mesta usporiadala miestna diecéza spolu s mestskými úradmi. Na Via Borgo San Pietro bola odhalená pamätná doska, ktorá pútnikom pripomína hrdinský postoj obyvateľov Assisi.Titul "Dom života" udeľuje Medzinárodná nadácia Raoula Wallenberga, mimovládna organizácia založená na pamiatku švédskeho diplomata, ktorý zachránil tisíce ľudí pred nacistickým prenasledovaním v Maďarsku. Jej poslaním je upozorniť na mnoho tichých hrdinov, ktorí počas druhej svetovej vojny Židov zachraňovali. "Prvýkrát sa to však týkalo celého mesta, ktoré sa organizovalo ako záchranná sieť s centrom v sídle miestneho biskupa," uviedla viceprezidentka nadácie Silvia Costantini."Je nesmierne zaujímavé, že v tomto meste nebol zaznamenaný ani jediný prípad udania. Všetci obyvatelia Assisi sa spojili, aby poskytli ochranu prenasledovaným. Nie náhodou sme si vybrali dátum 27. októbra, aby sme na toto hrdinstvo upozornili. Práca nadácie je súčasťou cesty, ktorú v roku 1986 vytýčil Ján Pavol II., v ktorej pokračujeme aj modlitbou, ktorá sa koná vždy 27. deň v mesiaci a je venovaná miestam, kde sa bojuje alebo kde sú extrémne ekonomické a sociálne ťažkosti.Táto iniciatíva nám má pripomenúť, že každý človek sa môže aj v najtemnejšom a najťažšom okamihu svojej histórie rozhodnúť pre dobro."
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024