V Spišskej Kapitule slávili slávnosť posviacky Katedrály sv. Martina

TK KBS, sd, ml; pz | 27. 10. 2021 12:21Spišská Kapitula 27. októbra (TK KBS) V Spišskej Kapitule v pondelok slávili slávnosť posviacky Katedrály sv. Martina. Slávnostnú svätú omšu, spolu s miestnymi kňazmi a emeritným pomocným biskupom Mons. Andrejom Imrichom, celebroval diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš. V príhovore vyzdvihol trojitý rozmer Kristovho tela - reálne, eucharistické a mystické. „Takto sme sa spoločne modlili nie len za staviteľov tohto chrámu, ale i za všetkých, ktorý sa v celej jeho histórii oň starali a zveľaďovali ho," píše diecéza.Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule, pôvodne prepoštský kolegiátny kostol, bola konsekrovaná 25. októbra 1478 po rozsiahlej vrcholnogotickej prestavbe. Tá sa tiahla už od r. 1462, kedy so zväčšovaním pôvodného románskeho chrámu začal vtedajší spišský prepošt Ján Stock (1433 – 1464).Ako uvádza pamätná listina Spišskej kapituly kanonikov, vydaná pri príležitosti konsekrácie chrámu, keď bola stavba dokončená po kordónovú rímsu pod oknami, prepošt Ján sa kvôli istým cirkevnoprávnym záležitostiam vzdialil do Budína, kde ochorel a zomrel. V stavbe pokračoval jeho nástupca, prepošt Gašpar Back z Berendu (1464 – 1493). Ten musel kvôli nízkemu veku a vzdelaniu najskôr vyštudovať kánonické právo v Bologni a teológiu v Ríme, kde bol aj ordinovaný za kňaza. Po návrate na Spiš zistil, že finančné a iné materiálne prostriedky, zhromaždené na dostavbu chrámu, boli odcudzené svetskou mocou. Na radu kapituly kanonikov preto usporiadal v dejinách Spišskej Kapituly ojedinelú zbierku na dostavbu chrámu, s ktorou sa obrátil na všetkých kňazov, jurisdikčne spadajúcich pod Spišské prepoštstvo – teda kapitulu a kňazov, pôsobiacich v pastorácii na Spiši. S touto pomocou sa mohla dostavba chrámu uskutočniť.Chrám dostal novú svätyňu s kryptou, hlavná loď bola zvýšená o viac než jednu svoju výšku, prestavbou transeptu a bočných kaplniek Panny Márie a Božieho Tela vznikla severná a južná laterálna loď. Slávnostná konsekrácia za prítomnosti kapituly kanonikov a množstva kléru sa uskutočnila 25. októbra 1478. Chrám konsekroval Ladislav zo Širokého, jágerský svätiaci biskup. Pamätná listina, ktorá sa dodnes zachovala v archívnom fonde Súkromný archív Spišskej kapituly, je uložená v Spišskom archíve v Levoči ako depozit Spišského biskupstva (Zdroj informácie o histórii katedrály: Spišská diecéza / Vladimír Olejník).
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024