V Rožňavskej diecéze bola prvá novéna k Panne Márii Rožňavskej

TK KBS, kn, mce, ml; pz | 27. 10. 2021 11:55Rožňava 27. októbra (TK KBS) V Rožňavskej diecéze sa 16. – 24. októbra konala prvá novéna k Panne Márii Rožňavskej. Novénu oznámil rožňavský biskup Stanislav Stolárik pastierskym listom, ktorý sa čítal v nedeľu 10. októbra 2021 v Rožňavskej diecéze. Novéna sa konala v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave, v modlitbovom zjednotení so všetkými farnosťami diecézy.V deň modlitieb za diecézu a otca biskupa 16. októbra bol kňazmi v sprievode prenesený obraz Panny Márie Rožňavskej zo Zimnej kaplnky katedrály do presbytéria chrámu a každý deň počas deviatnika boli pred týmto obrazom prednášané modlitby novény k Panne Márii Rožňavskej. Po nich nasledovala svätá omša, ktorej celebrantom bol rožňavský biskup Stanislav Stolárik spolu s prítomnými kňazmi. Homíliu v jednotlivé dni predniesli pozvaní kazatelia, viacerí z nich pochádzajúci z Rožňavy.Na záver novény 24. októbra sa slávila svätá omša, ktorej hlavným celebrantom i kazateľom bol rožňavský biskup. „Jedným z hlavných zámerov našej novény bolo a je upriamiť našu pozornosť na užitočnosť viery. Upriamiť pozornosť na Božiu Matku, Pannu Máriu, na modlitbu, rodinu, Eucharistiu, kňazstvo, sviatostný život, Sväté písmo, večnosť. Rozumieme ešte termínu večnosť? Aký je to rozmer, aký je to pojem? Dovolím si povedať, že aj keď dnes máme votívnu svätú omšu k úcte Panny Márie, brány do večnosti, už tomu veľmi nerozumieme. Ešte trošku porozumieme, že Panna Mária nám pomáha na ceste do neba, ale o večnosti sme už stratili veľa základných informácií, alebo ich celkom aj spochybnili. A pritom, aké je to veľmi dôležité – pamätať na večnosť,“ uviedol biskup Stolárik.Slávnosť vyvrcholila záverečnými modlitbami pred obrazom Panny Márie Rožňavskej, po ktorých kňazi obraz preniesli do kaplnky, kde býva umiestnený. (Zdroj: Katolícke noviny / Mária Červená, FMA)
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024