V Banskej Bystrici sprístupnia nové pietne miesto pre nenarodených

TK KBS, dli, ml; pz | 27. 10. 2021 10:55Banská Bystrica, 26. októbra 2021 (TK KBS) V areáli Centrálneho mestského cintorína Kremnička v Banskej Bystrici v sobotu 30. októbra 2021 o 10:00 sprístupnia Pietne a pohrebné miesto pre nenarodené deti. Ide o výsledok projektu realizovaného cez participatívny rozpočet mesta Banská Bystrica. Symbolická slávnosť bude za dodržania platných aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR. „Pietne a pohrebné miesto pre nenarodené deti umožňuje rodičom, ktorí náhle prišli o svoje očakávané dieťa, dôstojne sa s ním rozlúčiť, s cieľom vyrovnať sa s takýmto úmrtím a ranu po ňom psychicky zaceliť. Pomáha prekonať a zmieriť sa s bolestnou situáciou, v ktorej musia rodičia v krátkom čase riešiť, kam svoje dieťa pochovať, čo býva mnohokrát tým najväčším problémom. Možnosť pochovať svoje nenarodené dieťa na Slovensku umožňuje Zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Z. z. zo dňa 3.3.2010, ktorý nadobudol platnosť 1.1.2011. Zriadením tohto miesta by bol tento problém vyriešený,“ uvádza v návrhu projektu jeho autorka Dorota Líšková. Návrh participatívneho projektu má pôvodnú formu, s akou sa predkladá do hlasovania. Táto podoba môže byť v priebehu realizácie prepracovaná, aby vyhovovala mestským požiadavkám a zároveň rešpektovala návrh predkladateľov. V tomto prípade k tomu došlo na základe vypočutia si názoru správcu cintorína pána Ing. Martina Šikulu a vzájomnej dohody medzi ním a autormi, uviedla Líšková. Pietne a pohrebné miesto pre nenarodené deti, ako ho poznáme napríklad z Košíc, kde sa jedná o dvojhrob, bolo nahradené vytvorením priestoru na cintoríne, kde bol umiestnený centrálny kríž a navrhnutá rozsypová lúka pre občanov, ktorí si prajú byť takýmto spôsobom pochovaní. Na tejto ploche vznikol samostatný priestor s podstavcom, na ktorom je umiestnený úryvok zo skladby "Lúč milosti" od autorky Daniely Obšajsníkovej. Na podstavci bola osadená socha od autora Martina Hudáčka znázorňujúca matku s dieťaťom. V jej okolí bude neskôr možné rozptýliť popol dieťaťa. „V rozhovoroch so správcom cintorína sme dospeli k názoru, že pre rodičov samotných je najlepšie pochovať dieťa do jeho vlastného hrobu. Z praxe vieme, že mnohí rodičia si vytvoria hrobové miesto, do ktorého chcú byť neskôr sami pochovaní. Druhá možnosť je pochovať dieťa do už existujúceho hrobu k rodine. Pokiaľ nevyhovuje ani jedna z uvedených možností, je vhodné využiť Pietne a pohrebné miesto pre nenarodené deti, ktoré vzniklo pod záštitou mesta Banská Bystrica,“ dodala Dorota Líšková.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023