Projekt rurAllure zviditeľní atrakcie v blízkosti európskych pútnických trás 

TK KBS, bsr, ml; pz | 26. 10. 2021 11:55Bratislava 26. októbra (TK KBS) Medzinárodný projekt rurAllure zviditeľní vidiecke múzeá, pamiatky a lokality kultúrneho dedičstva v blízkosti európskych pútnických trás.Ide o myšlienku, ktorá je financovaná z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizon 2020. Spojilo sa pri ňom konzorcium 16 partnerov pozostávajúcich z európskych organizácií a výskumných inštitúcií. Slovensko zastupujú tímy z Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT) a Katedry marketingovej komunikácie Univerzity Komenského (KAMAKO) v Bratislave.  „Na Slovensku si vybrali málo známu pútnickú trasu Via Mariae, ktorá vedie zo Šiah do Trstenej a spája maďarskú cestu z Csíksomlyó do Czestochowej v Poľsku. Projekt umožní propagovať sakrálne, prírodné a kultúrne dedičstvo na našom území, preto je dôležité upozorniť, že nie je zameraný iba na pútnikov, ale bude ponúkať možnosti aj pre ďalšie skupiny turistov.   Via Mariae bude v rámci projektu propagovaná spolu so známymi pútnickými trasami Svätojakubskou cestou, cestou do Santiaga de Compostella, Cestou sv. Olafa v Škandinávii a Stredoeurópskou mariánskou cestou,“ uvádzajú iniciátori projektu. Dodali, že cieľom projektu rurAllure je poskytnúť jednotný prístup k prezentovaným trasám naprieč Európou.  KAMAKO identifikuje cieľové skupiny a potenciálne spolupracujúce strany, mapuje jednotlivé body slovenskej trasy Via Mariae a zbiera údaje k lokálnym zaujímavostiam pre pútnikov a budúcich návštevníkov. IIT poskytuje svoju expertízu pri analýze správania a potrieb pútnikov a nasledovnom dizajne a vývoji technologickej platformy, vrátane mobilnej aplikácie, ktoré budú asistovať pútnikom a turistom pri poznávaní vybraných európskych trás. Elektronické spracovanie každému pútnikovi umožní individuálne plánovanie cesty na základe osobných preferencií a celý proces plánovania významne zjednoduší. Pre slovenskú časť Stredoeurópskej mariánskej cesty – Via Mariae to bude znamenať medzinárodné zviditeľnenie a nárast turistov v Nitrianskom, Banskobystrickom a Žilinskom kraji.  Bližšie informácie o projekte poskytnú slovenskí zástupcovia (KAMAKO - Tatiana Deptová, tatiana.deptova@uniba.sk - 0907 279 976, FIIT STU - Viera Bordoy, bordoy@stuba.sk - 0915 195 308), informovala TK KBS Blandína Šramová, riešiteľka projektu.  -Ďalšie informácie o projekte (Teraz.sk / Postoj.sk / aices.sk / kamako.sk / fphil.uniba.sk
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023