Pred 210 rokmi sa narodil prvý redaktor Katolíckych novín Šimon Klempa

TK KBS, luc, tk, ml; pz | 25. 10. 2021 09:05Bratislava 25. októbra (TK KBS) Pred 210 rokmi sa narodil Šimon Klempa, trnavský kanonik, prepošt, náboženský spisovateľ, národný dejateľ a prvý redaktor Katolíckych novín.Šimon Klempa sa narodil 24. októbra 1811 v Lakšárskej Novej Vsi v okrese Senica. Pochádzal zo zemianskej rodiny. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Bratislave a Ostrihome, filozofiu v Trnave a teológiu v Pázmaneu vo Viedni. V roku 1836 ho vysvätili za kňaza. V duchovnej správe účinkoval ako kaplán vo Farnosti sv. Jozefa v Pešti, v roku 1854 prešiel do Farnosti sv. Terézie, kde bolo mnoho Slovákov. V roku 1858 sa stal pápežským komorníkom, v roku 1861 titulárnym prepoštom a v roku 1886 trnavským kanonikom. Šimon Klempa zomrel 21. novembra 1903 v Trnave.Literárne reprezentoval tretiu generáciu bernolákovcov. Je prvým redaktorom Katolíckych novín, redigoval ich v roku 1849 až 1851 (vydavateľom bol Spolok sv. Štefana), potom ich redakciu odovzdal Jánovi Palárikovi, vychádzali v bernolákovčine. Bol členom prípravného výboru na založenie Spolku sv. Vojtecha, v rokoch 1899 až 1900 jeho predsedom.Prejavy, ktoré predniesol na zasadnutí Spolku, vychádzali v kalendári Pútnik svätovojtešský a v Katolíckych novinách; bojoval proti alkoholizmu a zúčastňoval sa cirkevných polemík. Okrem článkov vo svätovojtešskom kalendári uverejnil v Katolíckych novinách aj pôvodné práce – životopis sv. Martina, poučnú črtu Drevár a iné. Knižne vyšli Knižka modlácá a spevacká k duchovnému prospechu katolíckych kresťanov (Pešť 1851); Predigt (Kázeň, Pešť 1856); Reč... (úvodný prejav na zasadnutí Spolku sv. Vojtecha, Trnava, 1890). Zaujíma čestné miesto v histórii slovenského časopisectva.Zdroj: Eva Fordinálová/PAŠTEKA, Július a kol.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000, str. 671
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023