Saleziánky na generálnej kapitule privítali ako hosťa pápeža Františka

TK KBS, RV zk, jb; ml | 22. 10. 2021 22:15Rím 22. októbra (RV) Svätý Otec František v piatok 22. októbra dopoludnia bez predchádzajúcej publicity navštívil v Ríme generálny dom saleziánok - Inštitútu dcér Márie Pomocnice. „Buďte ženami nádeje“, vnímavými na situácie chudoby v multikultúrnom sociálnom kontexte, a zároveň ostražitými na pokušenie svetskosti, povzbudil pápež rehoľníčky zídené na generálnej kapitule.V sídle rehole v severnej časti Ríma, kde sa od 11. septembra koná 24. generálna kapitula, po príchode autom pápeža privítali s argentínskou zástavou, jeho obľúbeným nápojom maté a indickým ružencom okolo krku. Svätý Otec pozdravil nové vedenie rehole na čele s generálnou matkou Chiarou Cazzuola a poďakoval doterajšej predstavenej Yvonne Reungoatovej. Okolo 200 prítomným sestrám z celého sveta venoval rozsiahly príhovor s mnohými spontánnymi časťami.Téma generálnej kapituly saleziánok, ktorá potrvá do nedele 24. októbra, znie: „Urobte všetko, čo vám povie.” (Jn 2,5) Životodarné komunity v srdci súčasného sveta.“ Inštitút dcér Márie Pomocnice, ktorý má 11 535 členiek v 97 krajinách sveta sa pripravuje na 150. výročie založenia.Obnovovať svoje „áno“ Bohu v dnešných časochPápež František sa v príhovore príhovore zameral na cieľ, ktorý si sestry na generálnej kapitule stanovili: prebudiť pôvodnú sviežosť plodnosti povolaní. Odporučil im „ísť ku koreňom svojej charizmy, pracovať na esenciálnych veciach a znovuobjaviť krásu zasväteného života“:„Táto výzva vás pozýva obnovovať vaše „áno“ Bohu v dnešných časoch, ako ženy a ako komunity, ktoré sa nechajú osloviť výzvami Pána a výzvami reality. A tak sa stať proroctvom evanjelia, svedectvom o Kristovi a jeho štýle života“. Pápež tiež saleziánkam prízvukoval, aby boli zakorenené v Kristovi a nedostali sa tak do područia svetáctva v jeho rozličných formách a maskách. Pripomenul im aj potrebu kreatívnej vernosti charizme i zodpovednosť spolupracovať s tvorivosťou Ducha Svätého.Medzigeneračné vzťahy v komunitáchSvätý Otec rehoľníčky pozval pestovať v rámci komunít srdečné medzigeneračné vzťahy, nikdy neponechať vekom pokročilé sestry v izolácii. Pre názornosť všetkým ukázal obrázok mladého mnícha, ktorý na pleciach nesie svojho starého rehoľného spolubrata.„Otvorenosť Duchu Svätému vám umožňuje vytrvať v úsilí byť plodnými komunitami v službe mladým a chudobným. Misionárskymi komunitami, vychádzajúcimi von, nasmerovanými ohlasovať evanjelium na perifériách, s pasiou tých prvých Dcér Márie Pomocnice. Ale tá pasia prvých saleziánov je dojemná. Uvádzala do úžasu chlapcov a dievčatá.“Pápež František priniesol sestrám aj knihu o živote talianskeho saleziána dona Enrica Pozzoliho, misionára v Argentíne, ktorý sa spolu s veľkým počtom saleziánskych misionárov venoval misijnej práci medzi chudobnými.„Čo sa týka mladých, chcem vás povzbudiť, lebo nie je ľahké sprevádzať dospievajúcich chlapcov a dievčatá. Dobre to poznajú rodičia, a poznáte to aj vy. Aj preto som si prial synodu pre mladých a s mladými, z ktorej vyšla exhortácia Christus vivit. Viem, že ju využívate, povzbudzujem vás aj naďalej v tom pokračovať: som si istý, že tam môžete nájsť rozličné podnety v súzvuku s vašou charizmou a s vašou výchovnou službou.“ Misijný zápal a inšpirácia Pannou MáriouAj súčasnú prípravu na 150. výročie založenia je príležitosťou oživenia povolaní a misijného ducha, skonštatoval pápež a saleziánkam zdôraznil, že sa majú vždy inšpirovať Pannou Máriou, Pomocnicou kresťanov, ktorá je ich Matkou:„Nezabudnite na milosť počiatkov, na skromnosť a nepatrnosť počiatkov, ktoré dali zažiariť činnosti Boha v živote a posolstve tých, ktoré naplnené úžasom začali túto cestu. Mária Pomocnica vám pomôže: ste jej dcéry! Jej slová na svadbe v Káne boli a sú svetlom pre vaše rozlišovanie: «Urobte všetko, čo vám povie».Mária je pozorná žena, plne telom i dušou vložená do prítomnosti a bedlivá, starostlivá. Tak aj vy, nech dokážete pozorne načúvať realite, spozorovať situácie núdze, keď chýba „víno“, čiže radosť z lásky, a priniesť tam Krista - nie slovami, ale službou, blízkosťou, súcitom a nehou.Prinášajte nádej, ktorá nesklame. Tú pravú. Buďte ako Mária ženami nádeje. Vy to robíte vychádzajúc zo saleziánskej identity, so saleziánskym štýlom: osobitne počúvaním, aktívnou prítomnosťou, láskou k mladým. Je to kreativita okamihu, ako vravieval don Bosco.“Na záver Svätý Otec sestrám saleziánkam vyslovil vďaku a udelil požehnanie celej reholi:„Vďaka za toto stretnutie! Vďaka za to, čím ste a za to, čo robíte. Som vám nablízku modlitbou a žehnám vás i všetky vaše sestry vo svete. A prosím vás o modlitbu za mňa: nie je ľahké robiť pápeža!“
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023