Na seminári v Badíne predstavili nové kurikulum náboženskej výchovy

TK KBS, jmi; ml | 22. 10. 2021 16:05Banská Bystrica 22. októbra (TK KBS) V Badíne sa v stredu 20. októbra konal pracovný seminár pod záštitou KPKC, n. o. pre učiteľov náboženskej výchovy a náboženstva Banskobystrickej diecézy. Predmetom seminára bolo predstavenie nového kurikula náboženskej výchovy podľa kompetenčnej reformy, informovala TK KBS J. Mišendová. S novým kurikulom prítomných oboznámil doc. Tibor Reimer, garant projektu a zároveň jeden z jeho autorov. V prezentácii vysvetlil podstatnú zmenu kurikula oproti súčasne platnému kurikulu.Prítomným učiteľom na konkrétnych príkladoch z praxe poukázal na dôležitosť rozvoja náboženských kompetencií vo vyučovaní náboženstva. Zúčastnení pedagógovia si v praktickej časti seminára sami vyskúšali tvorbu výstupov podľa náboženských kompetencií. Pracovnú atmosféru tohto seminára naplnila aj diskusia o kompetenčnom modeli nového kurikula i súčasných problémoch pri vyučovaní náboženskej výchovy a náboženstva, s ktorými sa katechéti stretávajú.  
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023