Riaditelia katolíckych škôl a školských zariadení sa stretli v Poprade

TK KBS, vky; ml | 22. 10. 2021 08:00Poprad 22. októbra (TK KBS) Október je mesiacom pravidelného pracovno-formačného stretávania sa riaditeľov katolíckych škôl a školských zariadení na Slovensku, ktoré organizuje subkomisia KBS pre katechetické školy na čele s jej predsedom, košickým arcibiskupom metropolitom Mons. Bernardom Boberom.V tomto roku sa za prísnych pandemických opatrení stretlo v dňoch 19. – 20. októbra v hoteli Satel v Poprade 156 riaditeľov katolíckych škôl a školských zariadení,  aby získali aktuálne informácie z oblasti školstva, prehĺbili si svoju vieru, vzájomne sa spoznali a vymenili si svoje poznatky a skúsenosti.Stretnutie začalo svätou omšou v konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade, ktorú celebroval Mons. Ján Kuboš, administrátor Spišskej diecézy. Prítomní boli Mons. Bernard Bober a Mons. Ján OroschSamotný program začal v rokovacej sieni hotela Satel pozdravením účastníkov Mons. Bernardom Boberom, predsedom Komisie pre katechizáciu a školstvo.  Po ňom vystúpil minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling. Prítomných oboznámil s aktuálnymi informáciami z regionálneho školstva a zodpovedal na mnohé otázky riaditeľov škôl.Potlesk zožala informácia ministra o novele zákona o rovnocennom financovaní, ktorá sa dostala do druhého čítania a mala by platiť od 1. januára 2022. Riaditelia požiadali ministra o  riešenie ešte ďalšieho legislatívneho konfliktu záujmov, keď  jeden zriaďovateľ rozhoduje o inom zriaďovateľovi, ako napríklad určovanie počtu žiakov prvých ročníkov stredných škôl  župami.Minister o probléme vie a prisľúbil postupne odstraňovať aj túto diskrimináciu. V závere minister školstva pochválil veľmi dobrú spoluprácu s Mons. Bernardom Boberom.Návštevu Svätého Otca na Slovensku pripomenul vo svojom príspevku Poslanie cirkevných škôl vo svetle príhovoru pápeža Františka mládeži na štadióne Lokomotíva v Košiciach Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup. Toto poslanie rozobral v desiatich bodoch: Nové oči, Milovať na celý život, Každý je darom, Korene, Mladý pesimista, Spoveď, Hanba, Objať kríž s Ježišom, Radosť, Modlime sa.Povinnosti riaditeľov škôl pripomenula prednáška  Kataríny Karácsonyovej Tamášovej na tému Pracovno-právna dokumentácia školy.Večerný program mali účastníci vyplnený prácou v sekciách podľa typov škôl -  materské školy, základné školy, gymnáziá, stredné odborné školy, stredné zdravotnícke školy, základné umelecké školy a konzervatórium, centrá voľného času a škola v prírode, špeciálne školy - a spoločným posedením.Druhý deň začal prezentáciou záverov z jednotlivých  pracovných skupín, z ktorých okrem iného vyplynula potreba posilnenia mediálnej propagácie katolíckych škôl v rámci jednotlivých diecéz v konkurencii štátnych škôl. Tieto závery budú podnetom pre Komisiu pre katechizáciu a školstvo pri ich riešení.Barbora Okruhľanská pripravila prezentáciu na tému Mediálna výchova v digitálnej dobe.Stretnutie riaditeľov katolíckych škôl a školských zariadení Slovenska zakončila svätá omša v konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade, ktorú celebroval Mons. Bernard Bober.Poďakoval im za účasť a zdieľanie, organizátorom za organizáciu, pedagógom za ich prácu v školách, zaželal im, aby sa nechali viesť Duchom svätým a nepodľahli zbytočným mediálnym vplyvom a poprial všetkým šťastnú cestu do svojich domovov, informovala TK KBS Viera Kyselicová, riaditeľka Arcidiecézneho školského úradu v Bratislave a znalkyňa subkomisie KBS pre katolícke školy.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024