KBS prináša preklad posolstva Svätého Otca na Svetový deň mládeže

TK KBS, kbs, ml; pz | 20. 10. 2021 09:53Bratislava 20. októbra (TK KBS) Konferencia biskupov Slovenska (KBS) prináša oficiálny preklad posolstva Svätého Otca Františka na 36. svetový deň mládeže. Preložila ho Mária Spišiaková, vedúca predkladateľského oddelenia KBS. Na diecéznej úrovni sa bude tento deň sláviť na Slávnosť Krista Kráľa 21. novembra. Téma sa inšpiruje príkladom sv. Pavla zo Skutkov apoštolov: Vstaň! Ustanovím ťa za svedka toho, čo si videl  (porov. Sk 26,16). Nadväzuje na predošlé posolstvo napísané pred pandémiou s témou „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ (Lk, 7,14).„Drahí mladí! Znova by som vás rád vzal za ruku a spoločne s vami pokračoval na duchovnej ceste, ktorá vedie k Svetovým dňom mládeže 2023 v Lisabone. Minulý rok, krátko predtým, ako sa rozšírila pandémia, som podpísal posolstvo, ktorého témou bolo Mládenec, hovorím ti, vstaň!  (Lk 7, 14). Vo svojej prozreteľnosti nás Pán už vtedy chcel pripraviť na ťažkú skúšku, ktorú práve prežívame.Všade vo svete ľudia trpia v dôsledku straty svojich blízkych a sociálnej izolácie. Zdravotné riziká zabránili aj vám, mladým – ktorí ste prirodzene orientovaní navonok – vychádzať von a ísť do školy, na univerzitu, do práce, aby ste sa spolu stretli... Ocitli ste sa v náročnej situácii, akej ste neboli zvyknutí čeliť. Tí, ktorí to ťažšie zvládali a nenašli podporu, sa cítili dezorientovaní. Boli ponorení v rôznych problémoch, či už rodinných, alebo spojených s nezamestnanosťou, depresiou, osamelosťou alebo závislosťou, nehovoriac o nahromadenom strese, napätiach a výbuchoch hnevu, o raste násilia," prihovára sa v najnovšom posolstve mladým pápež František.Niekoľkostranové posolstvo, podpísané 14. septembra na sviatok Povýšenia Svätého kríža, je rozdelené do 11 úsekov, v ktorých Svätý Otec ukazuje príklad sv. Pavla, ktorý sa obrátil, pretože Boh ho zavolal po mene. Ako píše, „iba osobné, nie anonymné stretnutie s Kristom mení život“. Tak cesta, ktorou sv. Pavol prešiel, mení jeho pohľad úplne nanovo. Mladým pápež František v závere posolstva dáva niekoľko pozvaní, ktoré začínajú spojením slov „Vstaň a dosvedčuj...“, s výzvou: „Buďme otvorení prekvapeniam Boha, ktorý nám chce svietiť svojím svetlom na ceste.“„Vstaňte a slávte svetový deň mládeže vo vašich miestnych cirkvách! Znovu pozývam všetkých vás, mladí ľudia z celého sveta, aby ste sa zúčastnili na tejto duchovnej púti, ktorá nás povedie k sláveniu Svetových dní mládeže 2023 v Lisabone. Najbližšie stretnutie však bude vo vašich miestnych cirkvách, v rôznych diecézach a eparchiách sveta, kde sa na sviatok Krista Kráľa bude sláviť Svetový deň mládeže 2021 na lokálnej úrovni.Dúfam, že všetci budeme môcť prežívať tieto etapy našej cesty ako skutoční pútnici a nielen ako „turisti viery“! Otvorme sa Božím prekvapeniam, lebo on chce, aby nám na našej ceste svietilo jeho svetlo. Otvorme sa a počúvajme jeho hlas aj prostredníctvom hlasov našich bratov a našich sestier. Takto pomôžeme jedni druhým spoločne vstať a stať sa v tomto ťažkom historickom momente prorokmi nových čias, plných nádeje! Preblahoslavená Panna Mária, oroduj za nás!," dodal pápež František.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023