Svätá stolica: Zločiny z nenávisti voči kresťanom nie sú okrajovým javom

TK KBS, RV cz, rp;pz | 20. 10. 2021 09:14Viedeň 20. októbra (TK KBS) Stála misia Svätej stolice pri úradoch OSN vo Viedni sa zapojila do debaty na konferencii Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR), ktorý pôsobí v rámci Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Pri príležitosti 30. výročia vzniku tohto úradu bola 15. októbra vo Varšave konferencia venovaná budúcnosti demokracie, ľudským právam a bezpečnosti.Protikresťanské zločiny už nie sú okrajovým javom. Netolerancia a diskriminácia sa netýka iba menšín, ale aj väčšín. Pojem menšiny je príliš často považovaný za synonymum pre "obete" a ustupuje vedomie, že obete trestných činov môžu patriť tiež k väčšine. Stála misia Svätej stolice pri medzinárodných organizáciách vo Viedni v tejto súvislosti vyzýva, aby sa zabránilo selektívnemu prístupu pri riešení foriem náboženskej diskriminácie, a upozorňuje, že žiadna časť Európy nie je imúnna voči prejavom neznášanlivosti.Pokiaľ ide o prenasledovanie z náboženských dôvodov Úrad pre demokratické inštitúcie a ľudské práva zaznamenal prípady vyhrážania, násilných útokov, vrážd, znesvätenia kostolov, ničenia modlitební, cintorínov a ďalšieho náboženského majetku. Žiaľ ide o javy čoraz častejšie aj v európskom priestore.Delegácia Svätej stolice preto vyjadrila dôveru, že na základe skúseností získaných pri vypracovaní pokynov pre riešenie bezpečnosti židovských a moslimských komunít bude ODIHR vyvíjať podobné úsilie na zaistenie bezpečnosti kresťanských komunít. Vatikánska misia zároveň ocenila, že Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe bola jednou z prvých medzinárodných organizácií, ktoré bili na poplach kvôli neznášanlivosti voči kresťanom a vyzývali k ostražitosti, pretože predsudky, diskriminácia a násilie proti kresťanom sa prejavujú tak na východ tak i na západ od Viedne.Problém výkladu ľudských práv a "nových práv"Ďalší z trojice prejavov vatikánskej delegácie sa venuje otázke ľudských práv. "Sme presvedčení, že uznanie prirodzenej dôstojnosti a rovnakých neodňateľných práv všetkých členov ľudskej rodiny - bez rozdielu rasy, pohlavia, jazyka alebo náboženstva - je základom slobody, spravodlivosti a mieru vo svete," uvádza sa v ňom. Samotné slávnostné vyhlásenie týchto práv však nepostačuje, je potrebné uvádzať ich do praxe. V mnohých častiach sveta dochádza k ich závažnému porušovaniu a ani v krajinách s demokratickými formami vlády "nie sú vždy úplne rešpektované".Vatikánska misia poukázala tiež na rozdielne a niekedy dokonca protichodné postoje nielen ku konkrétnym kauzám a špecifickým otázkam, ale aj k samotnému výkladu ľudských práv a základných slobôd, a zdôraznila význam zhody na koncepte "ľudských práv" pre ďalšie pôsobenie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.V tejto súvislosti bol citovaný pápežov prejav k diplomatickému zboru z roku 2018, v ktorom František so znepokojením konštatoval, ako sa postupne mení výklad niektorých práv a zároveň sa medzi ne zahŕňa mnoho "nových práv", ktoré si nezriedka vzájomne odporujú. Pochybné koncepcie ľudských práv sa potom ocitajú v rozpore s kultúrou jednotlivých krajín. A takto hrozí teda, že dôjde k paradoxnej situácii, keď sa v mene ľudských práv staneme svedkami vzostupu nových foriem ideologickej kolonizácie zo strany silnejších a bohatších na úkor chudobnejších a zraniteľnejších (porov. Pápež František, príhovor k diplomatickému zboru akreditovanému pri Svätej stolici, 8 . januára 2018).Delegácia Svätej stolice poďakovala takisto za tridsať rokov činnosti ODIHR a vyjadrila nádej, že aj naďalej bude pracovať profesionálne, nestranne, v zhode s dohodnutými záväzkami a bude ctiť rovnosť medzi zúčastnenými štátmi. V tejto súvislosti vatikánski reprezentanti vyjadrili znepokojenie nad tým, že sa ODIHR v rámci Fóra o generačnej rovnosti, ktoré sa konalo v júli minulý rok v Paríži, pripojil k akčným koalíciám pre generačnú rovnosť v oblasti rodovo podmieneného násilia a feministických hnutí a vodcovstva bez mandátu všetkých zúčastnených štátov.
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024