Vydavateľstvo Post Scriptum prináša knihu Kresťanská filozofia dejín

TK KBS, jdu, ml; pz | 19. 10. 2021 11:07Bratislava 19. októbra (TK KBS) Vydavateľstvo Post Scriptum prináša knihu Kresťanská filozofia dejín Katolík a história. Napísal ju Jozef M. Rydlo, člen Slovenského ústavu v Ríme. Najprv rozoberá filozofiu, ktorú chápe ako „lásku k múdrosti“, ďalej poukazuje na piliere kresťanstva a na nich rámcuje kresťanskú filozofiu. Pertraktuje históriu, analyzuje dôvody, prečo ju študovať a aký je jej význam pre spoločnosť. Zaoberá sa filozofiou dejín vo všeobecnosti a kresťanskou filozofiou dejín zvlášť. Poukazuje tiež na tradičnú kresťanskú koncepciu dejín ako ju zobrazoval jej tradičný predstaviteľ biskup Jacques Bénigne Bossuet, na koncepciu, ktorú narušilo sprvu osvietenstvo (Voltaire) a potom ju narušili materialistický svetonázor a utópia Karla Marxa a Friedricha Engelsa. Kresťanská filozofia dejín a Katolícka cirkev po Druhom vatikánskom koncile sú predmetom osobitnej autorovej pozornosti. Autor poukazuje na legitímnosť kresťanskej filozofie dejín metódou postupného vysvetľovania logicko-štrukturálneho zreťazenia tých definícií, ktoré predstavujú tému jeho monografie. Vychádza z načrtnutia filozofie ako metafyziky humanistického rázu a kresťanstva určeného „udalosťou“,ukotvenej v kresťanskej pravde a viere. „Kniha je priekopnícke vedecké dielo, pretože ako v slovenskej historiografii, tak v slovenskej filozofickej a teologickej spisbe Slováci dosiaľ nemajú takú monografiu, ktorá približuje zmysel dejín z kresťanského pohľadu na svet," uviedol pre TK KBS P. Ján Ďurica, SJ. O veľkom prínose tejto monografie napísali slovenský kardinál Jozef Tomko a nitriansky biskup Viliam Judák, predseda Rady pre históriu Konferencie biskupov SlovenskaTáto kniha sa mi zdá veľmi dôležitá pre lepšie poznanie a uznanie nášho osobného svedomia a historického povedomia. Kresťanská viera pridá k suchému poznaniu dejinných udalostí „lásku k múdrosti“ a pomôže prekonať „krízu európskeho povedomia“, ktorá zatemňuje chápanie historickej pravdy, napísal v knihe kardinál Tomko. Dielo prof. J. M. Rydlu Kresťanská filozofia dejín Katolík a história, ktoré je ovocím jeho dlhoročného štúdia a neľahkej cesty k „láske k múdrosti“, dáva mnohorako nahliadnuť do dejín myslenia a vedie k opravdivej úcte k zmyslu dejín, uviedol v knihe biskup Judák. Monografiu graficky upravil akad. mal. Ladislav Vančo, ktorý zostavil obrazovú prílohu. V závere je esej nemeckého teológa Huga Rahnera SJ Zmysel dejín - osobnosť a dejiny a Poznámky o zmysle našich dejín z pera slovenského kardinála Jozefa Tomku. Dopĺňa ju aj výber špecializovanej literatúry zameranej na kresťanskú filozofiu a kresťanskú filozofiu dejín.Autor venoval knihu všetkým biskupom a pre teologické fakuly a semináre.Kniha vyšla ako 56. zväzok prestížnej vedeckej edície Libri Historiae Slovaciae, ktorej odbornými garantmi sú Katedra slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenský ústav v Ríme. 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024