Akademické Veni Sancte v Trenčíne aj s pomocným biskupom Beňom

TK KBS, tu, ml; pz | 19. 10. 2021 09:45Trenčín 19. októbra (TK KBS) Akademické Veni Sancte, alebo svätá omša spojená so vzývaním Ducha Svätého pri príležitosti začiatku nového akademického roka 2021/2022, sa uskutočnila aj v Trenčíne.V Kostole Notre Dame slávnostnú liturgiu celebroval nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo spolu s kaplánom Univerzitného pastoračného centra sv. Andreja Svorada a Benedikta v Trenčíne Jurajom Sedláčkom a ďalšími kňazmi za účasti vysokoškolských a stredoškolských študentov z Trenčína. Mons. Peter Beňo sa práve na nich obrátil aj vo svojom príhovore, aby ich povzbudil do aktívneho života vo viere pod vedením Ducha Svätého a vyzval ich k budovaniu Božieho kráľovstva už na zemi. V závere liturgickej slávnosti pozval biskup Beňo prítomných študentov na spoločné prežívanie života viery, budovanie spoločenstva a na spoločné kráčanie životom.UPC sv. Andreja Svorada a Benedikta v Trenčíne je spoločenstvom mladých ľudí, ktorých cieľom je duchovná starostlivosť o študentov na univerzitách a stredných školách v Trenčíne. UPC sa snaží vytvárať priestor pre stretávanie sa mladých ľudí hľadajúcich svoj vzťah k Bohu, ľuďom i k sebe samým. UPC má za cieľ študentom pomôcť formovať sa v zrelé kresťanské osobnosti, ktoré budú schopné naplno sa zapojiť do práce vo vlastných spoločenstvách a farnostiach a tiež niesť spoločenskú zodpovednosť za smerovanie našej krajiny. UPC ponúka nových priateľov, budovanie a upevňovanie vzťahov, zaujímavé akcie a aktivity, duchovné poradenstvo, vysluhovanie sviatosti zmierenia a po skončení štúdia skúsenosť, tvorivosť a prax v práci so spoločenstvami.TK KBS informoval Tibor Ujlacký
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023