Pápež vysvätil biskupov Mariniho a Ferradu: Slúžte, pestujte modlitbu a blízkosť

TK KBS, RV, jb;rp | 17. 10. 2021 12:49Vatikán 17. októbra (RV) Bývalý pápežský ceremoniár Mons. Guido Marini vymenovaný za biskupa talianskej Tortony a sekretár Kongregácie pre klerikov Mons. Andrés Gabriel Ferrada Moreira z Čile prijali v nedeľu 17. októbra vo Vatikánskej bazilike z rúk pápeža Františka biskupskú vysviacku.Obrad vysviacky sa konal pri slávnostnej svätej omši o 9. hodine. Oboch kandidátov na úvod predstavil prefekt Kongregácie pre biskupov kardinál Marc Ouellet.Mons. Guido Marini pochádza z Janova a má 56 rokov. Od roku 2007 vykonával službu majstra pápežských liturgických slávení. Za biskupa Tortony, sufragánnej diecézy Janovskej arcidiecézy, ho pápež František vymenoval 29. augusta.52-ročný Mons. Andrés Gabriel Ferrada Moreira, ktorý pochádza zo Santiaga de Chile, bol 8. septembra menovaný za titulárneho arcibiskupa Tiburnie a za sekretára Kongregácie pre klerikov. Na kongregácii predtým pôsobil vo funkcii oficiála.Myšlienky z homílie Svätého Otca Pápež František sa obrátil najprv na prítomných veriacich:„V biskupovi obklopenom jeho kňazmi je uprostred vás prítomný sám náš Pán Ježiš Kristus, veľkňaz naveky. V službe biskupa totiž Kristus pokračuje v hlásaní evanjelia spásy a v posväcovaní veriacich prostredníctvom sviatostí viery.Je to Kristus, ktorý v otcovstve biskupa zväčšuje o nové údy svoje telo, ktorým je Cirkev. Je to Kristus, kto v múdrosti a rozvážnosti biskupa vedie Boží ľud na jeho pozemskej púti k večnému šťastiu.S radosťou a vďačnosťou teda privítajte týchto našich bratov, ktorých dnes my biskupi vkladaním rúk pripájame ku kolégiu biskupov.“Po slovách určených celému spoločenstvu sa Svätý Otec prihovoril samotným svätencom:„Slúžte. A touto službou si budete strážiť svoje povolanie a budete pravými pastiermi v službe, nie v poctách, v moci. Nie, slúžte, vždy slúžte.Hlásajte slovo pri každej príležitosti, vhod či nevhod. Napomínajte, karhajte, napomínajte so všetkou veľkodušnosťou a náukou, pokračujte v štúdiu. A prostredníctvom modlitby a obety za svoj ľud čerpajte z plnosti Kristovej svätosti mnohoraké bohatstvo Božej milosti.Budete strážcami viery, služby a lásky v Cirkvi a k tomu musíte byť blízko. Myslite na to, že blízkosť je najtypickejším znakom Boha. On sám to hovorí svojmu ľudu v Deuteronómiu: „Ktorý národ má svojich bohov tak blízko ako vy mňa?“ (porov. 4,7). Blízkosť s dvoma sprievodnými znakmi: blízkosť, ktorá je súcitom a nehou.Prosím, neopúšťajte túto blízkosť, vždy sa približujte k ľuďom, vždy sa približujte k Bohu, približujte sa k bratom biskupom, približujte sa ku kňazom. Toto sú štyri blízkosti biskupa.Biskup je človek, ktorý je v modlitbe blízko Bohu. Mnohokrát môže niekto povedať: „Mám toľko práce, že sa nemôžem modliť.“ Zastav sa. Čo hovorí Peter, keď apoštoli prišli na myšlienku ustanoviť diakonov? „My sa budeme celkom venovať modlitbe a službe slova“ (Sk 6,4).Prvou úlohou biskupa je modliť sa. Nie ako papagáj, modliť sa srdcom. Modliť sa. - „Nemám čas.“ - Nie! Odstráňte ostatné veci, ale modlitba je prvou úlohou biskupa. Blízkosť k Bohu v modlitbe.Potom druhá blízkosť, blízkosť k ostatným biskupom. - „Nie, pretože oni sú z tej strany, ja som z tejto strany...“ - Buďte biskupmi! Budú medzi vami prebiehať diskusie, ale ako medzi bratmi, susedmi. Nikdy nehovorte zle o bratoch biskupoch, nikdy. Blízkosť k biskupom: druhá blízkosť, k biskupskému zboru.Tretia blízkosť, blízkosť kňazom. Nezabúdajte, že kňazi sú vaši najbližší susedia. Koľkokrát počujete sťažnosti, že kňaz hovorí: „Volal som biskupovi, ale tajomník mi povedal, že má plný diár, že možno do tridsiatich dní ma môže prijať...“. To nie je správne. Ak sa dozviete, že vás kňaz zavolal, zavolajte mu ešte v ten istý deň alebo na druhý deň. Potom bude vedieť, že má otca. Blízkosť kňazom, a ak neprídu, choďte ich navštíviť: blízkosť.A štvrtá blízkosť, blízkosť svätému vernému Božiemu ľudu. Čo povedal Pavol Timotejovi: „Pamätaj na svoju matku, na svoju babičku...“ (porov. 2 Tim 1,5). Nezabúdajte, že ste boli „vzatí zo stáda“, nie elitou, ktorá študovala, má veľa titulov a prislúcha je byť biskupmi. Nie, zo stáda.Prosím, nezabúdajte na tieto štyri blízkosti: blízkosť k Bohu v modlitbe, blízkosť k biskupom v biskupskom zbore, blízkosť ku kňazom a blízkosť k stádu. Nech vám Pán dá rásť na tejto ceste blízkosti, aby ste mohli lepšie napodobňovať Pána, pretože on nám vždy bol a je blízko a svojou blízkosťou, ktorá je súcitná a nežná, nás nesie vpred. A Panna Mária nech vás ochraňuje.“Mons. Guido Marini sa ujme svojho úradu biskupa Tortonskej diecéze v nedeľu 7. novembra. Na katedre sv. Marciána je nástupcom Mons. Vittoria Francesca Violu, ktorý bol v máji minulého roka vymenovaný za sekretára Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí.Mons. Andrés Gabriel Ferrada Moreira, titulárny arcibiskup  Tiburnie, je od 1. októbra sekretárom Kongregácie pre klérus.


[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024