Kňaz, režisér a scenárista Juraj Török slávi jubilejné 90. narodeniny

TK KBS, tk, ml; pz | 15. 10. 2021 12:50Bratislava 15. októbra (TK KBS) Kňaz Juraj Török, slovenský filmový režisér, scenárista, fotograf a redaktor slávi dnes svoje 90. narodeniny. Narodil sa 15. októbra 1931. Filmový tvorca má vo svojej bohatej dokumentárnej a hranej filmografii stovky titulov. Ich kvalitou a kvantitou sa radí k nielen najvýznamnejším slovenským, ale aj svetovým tvorcom.Kňaz Juraj Török sa narodil v Žiline, kde absolvoval aj gymnaziálne štúdiá. Po dramatickom úteku zo Slovenska v roku 1950 vyštudoval teológiu v Ríme na Lateránskej univerzite (1958). Potom z Európy odišiel do USA, kde absolvoval štúdium fotografie na New York International Institute of Photography.Po prvých pokusoch s filmom sa k nemu vrátil v roku 1967, keď v spolupráci s Filmovým inštitútom Luce v Ríme nakrútil svoj prvý hraný film Someone Sees in the Dark (Niekto vidí v tme).V roku 1974 založil v New Yorku nezávislú produkčnú spoločnosť Hallel Communications s podnázvom Imaging Faith an Christianity (Zobrazovanie viery a kresťanstva); ktorá vyrobila desiatky dokumentárnych filmov a televíznych programov predovšetkým s kresťanskou, vieroučnou, výchovnou a sociálnou problematikou v USA, Európe, Ázii, Afrike, Strednej a Južnej Amerike.S kamerou a fotoaparátom precestoval všetky kontinenty sveta, bol pri mnohých dramatických stretoch, lokálnych, etnických či širších vojenských konfliktoch a iných udalostiach, aby o nich nielen vydal filmárske a fotografické svedectvo, informoval a vzbudil súcit s trpiacimi, ale prostredníctvom svojich titulov aj charitatívne zbieral prostriedky na konkrétnu pomoc a vytváral nádej do budúcna.Mnohé z jeho filmov získali významné ocenenia na rôznych festivaloch a prehliadkach. Rada pre spoločenské komunikačné prostriedky Konferencie biskupov Slovenska (KBS) ho v roku 2010 ocenila Cenou Andreja Radlinského. Udelila mu ho za jeho celoživotné dielo. Žije v Tappane v Spojených štátoch amerických (Zdroj životopisu - archív TK KBS).
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023