Na formačnom dni kňazov Žilinskej diecézy bola návšteva z Talianska

TK KBS, dva, ml; pz | 15. 10. 2021 13:45Žilina/Nimnica 15. októbra (TK KBS) Vo štvrtok 14. októbra 2021 sa v kúpeľoch Nimnica v rámci permanentnej formácie kňazov Žilinskej diecézy konal za účasti diecézneho biskupa Mons. Tomáša Galisa kňazský deň. Podujatie sa konalo v súlade s aktuálnymi hygienickými opatreniami.Hlavným hosťom stretnutia bol Antonio Ruccia, kňaz arcidiecézy Bari v Taliansku, ktorý prednáša na Univerzite v Bari a na Pápežskej urbaniánskej univerzite v Ríme, autor mnohých publikácií z oblasti pastorálnej teológie. Žilinská diecéza ho pozvala pri príležitosti vydania slovenského prekladu jeho knihy Farnosť podľa Evangelii gaudium.Autor sa v knihe zameriava na farnosť a ponúka jej cestu pastorálnej teológie vychádzajúc z Evangelii gaudium, z ktorej čerpá praktické kritériá pre vypracovanie konkrétne uskutočniteľného projektu v troch etapách určených slovami z podtitulu knihy: Integrovať, sprevádzať a rozlišovať. Kniha ponúka aj myšlienky súvisiace so synodálnym procesom.Vydal ju Inštitút Communio, nezisková organizácia zriadená Žilinskou diecézou.Antonio Ruccia sa v dvoch prednáškach vychádzajúc zo spomenutej knihy venoval témam: Spoločenstvo - subjekt novej evanjelizácie a Plánovanie cirkevného života. Náplňou tretieho bloku boli informácie pre kňazov o začínajúcom synodálnom procese, činnosti Diecéznej pastoračnej rady, desiatom výročí vydávania časopisu Naša Žilinská diecéza a iné.TK KBS informoval Dušan Václav
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023