Vynaložíme úsilie, aby vaše slová priniesli úrodu, píšu biskupi pápežovi

TK KBS, kbs, ml; mk | 15. 10. 2021 13:15Bratislava 15. októbra (TK KBS) Biskupi Slovenska napísali ďakovný list pápežovi Františkovi, ktorý pricestoval v septembri na Slovensko. Uviedli, že sú veľmi radi, že si vybral práve našu krajinu. „Do našej zeme ste zasiali semená pre spoločné kráčanie dnešným svetom v duchu evanjelia. Radi vynaložíme úsilie, aby priniesli úrodu v našom svedectve a ohlasovaní," píšu v liste, ktorý prinášame v plnom znení v slovenskom a talianskom jazyku.-Vaša Svätosť,slovenskí katolícki biskupi Vám v mene svojom i v mene slovenských veriacich, kňazov a zasvätených osôb srdečne ďakujú za Vašu návštevu našej vlasti v dňoch 12.-15. septembra 2021. Pre cirkev na Slovensku i pre celú našu spoločnosť bola veľkým darom, zdrojom radosti, nadšenia, poučenia, povzbudenia a požehnania.Sme veľmi radi, že ste si vybrali našu krajinu a s veľkou láskavosťou a srdečnosťou, ale aj s pozornou otcovskou starostlivosťou navštívili Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín. Veriaci latinského i byzantského obradu nám opakovane vyjadrujú potešenie zo zážitku krásneho stretnutia s Vašou Svätosťou a takisto nás prosia o vyjadrenie vďačnosti.Priniesli ste na Slovensko náruč dobroprajnosti a požehnania. Vaše slová nielen uchovávame v pamäti, ale aj ďalej ponúkame obyvateľom Slovenska na premýšľanie a uvedenie do života. Do našej zeme ste zasiali semená pre spoločné kráčanie dnešným svetom v duchu evanjelia. Radi vynaložíme úsilie, aby priniesli úrodu v našom svedectve a ohlasovaní.Vaša Svätosť, spolu s našimi veriacimi na Vás denne pamätáme vo svojich modlitbách a pozdvihujeme naše prosby k Všemohúcemu Bohu, aby Vás zachoval v zdraví a daroval Vám všetky potrebné milosti pre službu najvyššieho pastiera Cirkvi.Pozdravujeme Vás zjednotení v synovskej úcte, vďačnosti a modlitbe.V Badíne, na 100. plenárnom zasadaní KBS, 11. októbra 2021
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023