Svätý Otec František sa poďakoval za prípravu návštevy na Slovensku

TK KBS, vat; ml | 12. 10. 2021 12:15Bratislava 12. októbra (TK KBS) Svätý Otec František sa poďakoval za prípravu návštevy na Slovensku. Urobil tak v liste, ktorý adresoval predsedovi Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Stanislavovi Zvolenskému a ostatným biskupom. Pri tejto príležitosti poďakovanie prinášame v plnom znení.-Pri návrate z Apoštolskej cesty sa Vám chcem poďakovať za starostlivú prípravu mojej návštevy. Verím, že nemalá snaha, ktorú ste museli vynaložiť popri každodennej pastoračnej službe prinesie hojné ovocie. Bratsky Vás povzbudzujem, aby ste si vždy zachovali pokoj a vzájomnú jednotu.Chcem sa rovnako poďakovať kňazom, rehoľníkom, rehoľniciam a laikom za ochotu, s ktorou sa veľkoryso a horlivo zapojili do náročnej prípravy Apoštolskej cesty. Dúfam, že aj vďaka nej budú môcť veriaci rásť k úcte k Ježišovi Kristovi, v príslušnosti k Svätej Matke CIrkvi a v misionárskom duchu.Uchovávam si v srdci spomienku prekypujúcu vďačnosťou za Vás všetkých. Uisťujem Vás o mojich modlitbách a prosím, aby ste sa aj Vy modlili za mňa. Nech Vás požehnáva Pán Ježiš a nech Vás ochraňuje Preblahoslavená Panna Mária.Bratsky, František


[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2023