Iniciatíva Kresťan na vidieku pozýva na osem diskusných večerov

TK KBS, bza, ml; pz | 11. 10. 2021 12:45Bratislava 11. októbra (TK KBS) Iniciatíva Kresťan na vidieku pozýva na osem diskusných večerov s názvom „Vidiek: životný a hospodársky priestor, ktorý má budúcnosť“, ktoré sa uskutočnia od októbra 2021 do mája 2022. Touto sériou seminárov chce umožniť dialóg medzi expertmi, politickými a cirkevnými predstaviteľmi a občanmi vidieka s cieľom spoločne hľadať udržateľné riešenia.V jarných mesiacoch iniciatíva so zástupcami vidieka, so starostami, podnikateľmi, farmármi či mladými ľuďmi analyzovali aktuálnu situáciu vidieka. Počas týchto diskusií sa utvrdili v tom, že je dôležité ba až nevyhnutné viesť spoločný dialóg všetkých, ktorí sú za tento vzácny životný priestor zodpovední.Preto, v nadväznosti na analýzu, chcú teraz viesť dialóg, klásť otázky a predostrieť návrhy ľuďom zodpovedným za veci verejné. V rámci série predstavia tému vidieka komplexne - hospodárstvo, poľnohospodárstvo, infraštruktúra, vzdelávanie, sociálna starostlivosť, kultúra, pastorácia, občianska angažovanosť.Na každom stretnutí bude vstup zahraničného experta v danej oblasti (najčastejšie pracovníka relevantného generálneho riaditeľstva z Európskej komisie), potom vstup domáceho politika nasledovaný diskusiou so zástupcami slovenského vidieka. Prvé stretnutie s názvom Vidiek: životný priestor s budúcnosťou? bude v stredu 13. októbra 2021 o 19:00. Záujemcovia sa môžu prihlásiť tu a pred podujatím dostanú na svoj mail link na sledovanie.Hosťami stretnutia budú Milan Kyseľ, štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja SR a Alexandre Martin, programový manažér Európskej komisie DG AGRI pre oblasť rozvoja vidieka. Otázky budú klásť viacerí zástupcovia slovenského vidieka.Prehľad ďalších tém:Vidiek: životný priestor s budúcnosťou? 13.10.2021

Vidiek ako dôležitý hospodársky priestor 10.11.2021

Poľnohospodárstvo na Slovensku 1.12.2021

Infraštruktúra a perspektívy zotrvania 19.1.2022

Možnosti na vzdelávanie a odbornú prípravu 16.2.2022

Sociálny priestor vidieka – príležitosť pre všetkých? 16.3. 2022

Cirkev a kultúra na vidieku 27.4.2022

Aktívna občianska spoločnosť 18.5.2022TK KBS informovala Bernadeta Zacherová
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024