Kňazská rekolekcia s poďakovaním za dar kňazstva a jubileum kňaza

TK KBS, tu, ml; pz | 08. 10. 2021 12:02Nitra 8. októbra (TK KBS) Vo farnosti Tesárske Mlyňany sa na sviatok Ružencovej Panny Márie 7. októbra 2021 konala kňazská rekolekcia  zlatomoraveckého dekanátu. Pri tejto príležitosti miestny farár Karol Koníček poďakoval za dar kňazstva a životné jubileum 60 rokov. Vo farskom kostole Zvestovania Pána sa rekolekcia začala poklonou pred vyloženou Oltárnou sviatosťou, ktorá sa niesla v duchu prosieb za nové kňazské a rehoľné povolania, vzdávania vďaky prítomných kňazov za dar kňazstva a posvätenia duchovnej cesty, na ktorú ich Pán povolal.Svätú omšu celebroval nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák s farárom Karolom Koníčkom, dekanom Gustávom Lutišanom a prítomnými kňazmi z jednotlivých farností zlatomoraveckého dekanátu. V homílii Mons. Judák poukázal na význam sviatku Ružencovej Panny Márie a ruženec, ako jej najúčinnejšiu zbraň v boji proti nepriateľovi.Podľa jeho slov udalosť Zvestovania Pána naznačuje novú éru dejín spásy od vtelenia Božieho Syna, cez jednotlivé etapy Ježišovho života, života Panny Márie, cez radosti, bolesti, až po konečné víťazstvo, ako sa kresťania modlia pri modlitbe svätého ruženca. Preto v závere povzbudil prítomných myšlienkami, že aj život človeka sa skladá z takejto cesty a práve všetky tie chvíle, či už radostné alebo bolestné, mu Božia cesta pomáha prežiť a dáva zmysel jeho životu, a vyzval prítomných, aby sa držali Božej ruky aj prostredníctvom modlitby svätého ruženca.Na záver svätej omše Mons. Judák, ako aj dekan Gustáv Lutišan, popriali Karolovi Koníčkovi k životnému jubileu hojnosť zdravia a Božieho požehnania.TK KBS informoval Tibor Ujlacký
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024