Vyšlo prvé číslo Katechetických ozvien v novom školskom roku

TK KBS, dku sd, ml; pz | 06. 10. 2021 11:02Spišská Nová Ves 6. októbra (TK KBS) Diecézny katechetický úrad (DKÚ) Spišskej diecézy na začiatok nového školského roka prináša v novom čísle Katechetických ozvien niekoľko inšpiratívnych podnetov na školskú katechézu.  Už tradične v nich je možné nájsť rozhovor, aktuálne na tému misií s kňazom Spišskej diecézy Jánom Piatakom, ktorý už niekoľko rokov pôsobí v Bolívii. V článku sa čitatelia dozvedia, ako sa stať misionárom, aké podmienky treba splniť a aká krásna, aj náročná misia je.Časopis tiež pozýva na ochutnávku pápežových myšlienok o bratstve, jednote a úcte človeka k človeku v súhrne myšlienok z jeho sociálnej encykliky Fratelli tutti. Ako inšpiráciu pre tvorbu katechéz prináša nové číslo Katechetických ozvien prehľad knihy „Eucharistia utvára Cirkev“, ktorej obsah je zameraný na mystérium Eucharistie a Cirkvi. V línii pápežových myšlienok pokračuje v katehézach So žalmami pri kráse stvorenia, Každý z nás je jedinečný, a tiež aktivitou o ochrane prírody podľa Desatora sv. Františka. Záver Katechetických ozvien tvorí katechéza Usmievaví svätí a je pozvaním k radostnej svätosti každého z nás. Bodku čísla tvorí  aktuálna ponuka náboženskej literatúry.Katecheticke, ozveny, 1, titulkaKatechetické ozveny sú časopis určený najmä pre katechétov a učiteľov náboženstva. Vychádzajú v elektronickej podobe štyrikrát v rámci školského roka a ich vydavateľom je Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy. Vydanie j možné nájsť na stránke www.dkuspis.sk, informovalo metodické oddelenie DKÚ Spišskej diecézy. 
[naspat]


(C) TK KBS 2003 - 2024